Lolandsheimen reddet

Borgestadklinikkens avdeling på Loland skal drives videre, som fritt behandlingsvalg. Det har landsstyret i Blå Kors vedtatt. Det betyr at behandlingstilbudet i Vennesla beregna på rusavhengige fortsetter som før.

Behandlingstilbudet i Vennesla beregnet på rusavhengige fortsetter som før.