Lolandsheimen kan bli lagt ned

Lolandsheimen i Vennesla kan bli lagt ned, etter å ha tapt et anbud i Helse Sør-Øst. Totalt 27 behandlingsplasser for rusmiddelavhengige på Agder kan forsvinne og 65 ansatte kan miste jobben.

Det har vakt bekymring Borgestadklinikkens avdeling på Loland i Vennesla står i fare for å bli lagt ned. Nå starter kampen for å bevare behandlingsplasser for rusmiddelavhengige og arbeidsplasser.