LO vil ha rush-avgift

Også LO i Kristiansand ønsker rushtidsavgift velkommen - men ikke for alle.

Bompenger

Familier med barnehagebarn bør slippe å betale rushavgiften, mener LO (ill.bilde)

LO i Kristiansand begrunner sitt ja til innføring av avgiften med behovet for å løse køproblemene og styrke kollektivtilbudet i byen.

Rushtidsavgiften bør settes til 20 kroner, slik at det vil koste 30 kroner per passering.

LO ønsker imidlertid at foreldre med barn i barnehage får fritak for rustidsavgiften.

I går ble det kjent at NHO støtter forslaget om rushtidsavgift. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen støtter derimot ikke forslaget, og etterlyser alternative løsninger.

LES: NHO støtter avgiften