Lite truleg at andre er smitta

Folkehelseinstituttet (FHI) meiner det er liten risiko for at andre passasjerar har blitt smitta av korona på danskeferja. Til saman fire personar har testa positivt på to ulike seglingar.