NRK Meny
Normal

Lister-ordførerne vil legge Landbruksdirektoratet til Rogaland

Ordførerne i kommunene i Lister-regionen støtter forslaget om å legge Landbruksdirektoratet til Rogaland. Det sier politisk leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen i en pressemelding.

Arnt Abrahamsen

Politisk leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Regionen Lister utgjør de seks vestligste kommunene i Vest-Agder og grenser opp til kommunene Sokndal, Lund, Bjerkreim, Gjesdal og Forsand i Rogaland fylke.

Med en ny E39 får Lister en regionutvidelse som tilsier at reiseavstand til Kristiansand og Stavanger ligger innenfor akseptabel pendlingstid.

– E39 er et samfunnsprosjekt som ikke bare må ha rask fremkomst mellom Stavanger og Kristiansand som hovedmål, men like mye bidra til en positiv samfunnsutvikling for hele Sør-Vestlandet. Her mener Listerrådet at utflytting av statlige arbeidsplasser er et viktig virkemiddel, sier Abrahamsen.

– Sør-Vestlandet er en landsdel der landbruket utgjør en relativt stor andel av sysselsettingen. Ingen steder i landet produseres det mer mat enn her. Det er også verd å merke seg at landsdelen opplever en stor og økende verdiskaping innen marin sektor, sier han.

Tett samarbeid med Rogaland

Vestre del av Agder samarbeider tett og mye med Rogaland.

– Det geografiske, felles fagområdet strekker seg derfor ut over fylkesgrensa til Rogaland fylke. Det er naturlig her å snakke om landsdelen Sør-Vestlandet, sier Abrahamsen.

Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, så vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor, arbeider og studerer innenfor en radius på under én time og med mindre enn en halvtime til en internasjonal flyplass, ifølge Abrahamsen.

– Å plassere Landbruksdirektoratet i Rogaland vil være en god match med et område som har framtidstro, evne og vilje til utvikling og der det viktigste direktoratet for landbruksnæringen «vil komme til sine egne», legger han til.

Regionen har god tilgang på høyere formell kompetanse for nye statlige virksomheter. Lavkonjunktur innen olje- og gassnæringen sikrer også god tilgang på egnede kontorlokaler og rikelig tilgang på boliger av høy kvalitet.

– Sør-Vestlandet er i tillegg den regionen i Norge med lavest andel statlig virksomhet, noe som gjør det naturlig å lokalisere nye statlige kompetansearbeidsplasser til vår region. På denne bakgrunnen vil et enstemmig ordførerutvalg i Lister støtte forslaget om å legge Landbruksdirektoratet til Rogaland, heter det i pressemeldingen fra Listerrådet.