Listavind for 388 mill.

Vindkraftprosjektet på Lista har fått 388 millioner kroner i støtte fra Enova.

Vindmøllepark
Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Det var statssekretær Robin Kåss i olje- og energidepartementet som kom med beskjeden til ordføreren i Farsund da han møtte ham på Husan mandag formiddag.

Prosjektet på Lista er et av de tre prosjektene som har fått penger i denne omgangen.

I tillegg til Lista er det gitt penger til Ytre Vikna og Havøygavlen. Totalt er det tildelt over 630 millioner kroner. Anleggene har en samlet årsproduksjon på om lag 325 GWh.

Fornybar energi

– Økt fornybar energiproduksjon er et viktig mål for regjeringen. Jeg er opptatt av at fornybar energi må bli mer konkurransedyktig. I denne tildelingen ser vi at vi får mer vindkraft for pengene enn tidligere.

Robin Kåss

Statssekretær Robin Koss hadde med seg 388 millioner kroner til vindkraftanlegget på Lista.

Foto: NRK

– Ifølge Enova er kostnadene for vindkraft på vei ned. Det er jeg svært glad for, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Mest energi for pengene

Tildelinger av støtte til vindkraft skjer etter søknad til Enova. Enova hadde søknadsfrist i sitt vindkraftprogram i 29. januar i år.

Enova har vurdert prosjektene og gir støtte basert på objektive kriterier. De prosjektene som gir mest energi for støttemidlene prioriteres.

Kommer i gang

– 388 millioner kroner i støtte fra Staten gjør at utbyggingen av vindmølleparken på Lista kan komme i gang, sier ordfører i Farsund, Stein A. Ytterdahl til NRK.

Prosjektet har en kostnadsramme på over en milliard kroner.