- Ett sikkert tap

Selskapet som eier og driver Lista Lufthavn, mener det ikke er mulig opprettholde driften ved flyplassen selv om kommunen gir millionstøtte.

Tårnet på Lista flystasjon
Foto: NRK Sørlandet

Farsund kommune har bevilget en million kroner til videre drift under forutsetning av at regionen, fylket og staten også bidrar med penger.

Men LILAS, eier og driftsansvarlig for flyplassen, avviser spleiselaget, skriver Farsunds Avia.

Styreleder i LILAS, Gunnar Brøvig, sier et slikt spleiselag er økonomisk uansvarlig og et sikkert tap.

- Flyplassen på Lista er bygget for militære og ikke kommersielle behov. Anlegget og utstyret er gammelt - mye av det er helt tilbake fra 50-åra, da flyplassen ble bygget, og er i ferd med å bli foreldet og utslitt. I tillegg er det ikke et kommersielt marked eller noe behov for en flyplass på Lista som kan forsvare utgiftene, sier Brøvig til avisa.

Han understreker at LILAS har besluttet å nedgradere - og ikke nedlegge driften av flyplassen.

LILAS har konsesjon til å drive flyplass fram til 2012.  Muligheten for at det skal dukke opp noe innen denne første femårsperioden - er der, mener Brøvig.