NRK Meny
Normal

Lista-kanal neste?

Det bør bygges en kanal i tunnel for båtfolket over fra Sigersvoll til Framvaren på Lista, mener FrPs ordførerkandidat i Farsund

Kanaltrasé Lista

Den røde streken markerer kanaltreséen.

Foto: Illustrasjon: Kari Løberg Skår / NRK

Andreas Bjørn Salvesen har tatt initiativ til å få bygd en kanal, slik at båtfolk kan gå innaskjærs fra Flekkefjord til Spangereid.

Sammen med alle innenfor Lister-regionen vil han arbeide for at det blir en tunnel for båtene fra Sigersvoll til Framværen, omtrent der båttrekket går i dag.

Tjener hele Lister

Salvesen er overbevist om at Kvinesdal og Flekkefjord tjener mye trivsel på projektet, likeledes Lyngdal og Spangereid og resten av Lindesnes.

Spangereidkanalen gjør det lettere for småtbåtfolket å passere værharde Lindesnes. Etter manges mening er det enda verre å ta seg rundt Lista. Med en kanal over Lista vil småbåter kunne ta seg frem innaskjærs fra Flekkefjord til Spangereid.

Anders Bjørn Salvesen er ikke alene med tankene om en kanal. Anleggsentreprenører har sett på dette. Jan Arvid Lindland ser for seg en tunnelkanal.

50 millioner kroner

- Jeg har regnet litt på det og med en tunnel på mellom 1200 og 1300 meter kan prosjektet realiseres for rett under 50 millioner kroner, sier Lindland.

Han velger å gå gjennom fjellet i stedet for å la kanalen gå i dalen like ved. Årsaken er at det er såpass stor høydeforskjell i dalen at en kanal ikke er noe godt alternativ.

- En tunnel derimot blir bedre og billigere fordi det ikke er nødvendig med all infrastrukturen som må til ved en veitunnel. Her er det bare å sprenge en råtunnel, fylle den med vann og gjøre den nødvendige sikringen, sier Lindland.

Han tror en tunnel kan realiseres ett års tid etter byggestart.

Romantisk grotte

Lindland ser for seg en kanal med ti meters bredde og 4,5 meter høyde over vannflaten.

- Dermed blir det samme dimensjonering for båtene som kan gå Spangereidkanalen, sier Lindland.

En eventuell kanal kommer til å gå omtrent der det har vært båttrekk i mange år. Andreas Bjørn Salvesen blir enda mer oppildnet av å høre hva Lindland ser for seg.

- Kan du tenke deg noe mer romantisk og spennende for båtfolket enn å seile inn i en grotte når de skal ferdes mellom Vestlandet og Sørlandet? Det finnes ikke noe mer praktisk og romantisk, mener Salvesen.

Støtte fra flere

Høyres ordførerkandidat i Lyngdal, Ingunn Foss, støtter Salvesens planer.

- Dette er en kjempesak både for Lyngdal og hele regionen, mener hun og lover at dersom hun blir ordfører kommer hun til å arbeide for Lista-kanalen

Tidligere statsråd og Lindesnes-ordfører Ansgar Gabrielsen, har sett på nært hold hvordan Spangereidkanalen ble til.

- Midt på 1800-tallet utredet Stortinget kanaler både over Spangereid og Listeid. Begge ble tegnet og kostandsberegnet. Egdene var den gang som nå, for få på Stortinget og dermed ble det ikke flertall for planene.

Gabrielsen anbefaler farsundsfolket å ha gode strategier og være flinke med lobbyvirksomheten for å få realisert Lista-kanalen.

Seile innaskjærs fra Farsund til Flekkefjorden.

Trygg seilas fra Farsund til Fedafjorden.

Foto: Illustrasjon: Kari Løberg Skår / NRK