NRK Meny
Normal

Lista får vindkraft-konsesjon

Lista vindkraft får konsesjon for utbygging av 31 vindmøller for produksjon av strøm.

Vindmøller
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Tilsammen er det i denne runden gitt fem konsesjoner over hele landet, og altså en av dem går til Lista.

Samtidig ber Norges Vassdrags- og energidirektorat om at planleggingen av Lindesnes vindkraftverk blir avsluttet. Etter direktoratets oppfatning er dette prosjektet for konfliktfylt.

Ulempene er først og fremst visuelle virkninger for landskapet og negative virkninger for blant annet fugleliv, friluftsliv, kulturminner og bebyggelse. For å minske ulempene, er det fastsatt egne vilkår. Med disse vilkårene mener NVE at de negative virkningene for omgivelsene kan godtas for alle prosjektene.

Vindkraftanlegget på Lista vil omfatte 31 vindmøller, og konsesjonen er gitt til Norsk Miljø Energi Sør A/S, og de 31 vindturbinene cil strømproduksjon på  102 megawatt ferdig installert.