Hopp til innhold

– Like muligheter for alle

Line Vennesland vet hvordan det kjennes å ikke kunne bli med på skoletur på grunn av lite penger.

Line Vennesland

Line Vennesland satser mot sin første stortingsperiode.

Foto: Even Andreas Reitan Knudsen

Derfor kjemper hun for fellesskapet og for at ingen skal havne utenfor.

Aller best trives 24-åringen når hun er hjemme hos mamma på Moisund eller spiller paintball med venner.

Men nå vil hun inn på Stortinget , blant annet for å kjempe for like rettigheter til alle, gratis tannhelsetjenester, og for å hjelpe unge ut i arbeidslivet.

Vennesland er Aust-Agder Arbeiderpartis andrekandidat på lista til stortingsvalget.

Vil satse på de unge

Vennesland mener resten av Norge har mye å lære av Aust-Agders arbeid med lærlinger og forebygging av drop-outs i skolen. Hun vil gjøre Aust-Agder-politikk til nasjonal politikk.

– Aust-Agder har vært gode i sin satsing på elever i den videregående skolen og er blant de beste i landet når det gjelder å skaffe elevene lærlingeplasser. Vi er også gode på å hjelpe elever når de er skolelei ved å satse på utradisjonelle metoder og god rådgivning. Likevel er tida vi er inne i nå så kritisk for unge som er i utdannelse, at må vi ha økt fokus på denne gruppa, sier Vennesland.

– Unge som faller utenfor skole eller arbeidsliv blir ofte der. Det må vi hindre. Jeg vil jobbe for at Aust-Agders arbeid med lærlinger og forebygging av drop-outs blir nasjonal politikk – her har mange noe å lære av oss, sier hun.

Tror på samarbeid

Stortingspolitikerne fra Agder har fått kritikk for å være usynlige og for å ikke få gjennomslag nasjonalt for saker som er viktige for Sørlandet. Vennesland tror samarbeid er viktig for å få saker på dagsorden.

– For å få gjennomslag for viktige saker for Agder er det viktig å jobbe godt internt på Stortinget, både med partifeller og meningsfeller i enkeltsaker. Vi har mange utfordringer som partiene kan løfte sammen. Og vi har noen hvor vi er uenige om løsninger og der et godt forarbeid og kontakter blir viktig for å få gjennomslag.

Vennesland tror ikke innbyggerne kommer til å merke den store forskjellen om Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen, eller ikke.

– Derfor tror jeg det er viktig at vi også tar oss tid til å belyse alle sider av en eventuell sammenslåing og finne ut av om vi til slutt kommer til å tjene mer enn vi taper.

Har tro på et varmere samfunn

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Jeg har stor tro på et varmere samfunn, hvor vi bryr oss om naboen og tar et felles ansvar for at ingen havner utenfor. Så må vi sørge for at det finnes møteplasser for voksne mennesker, samt forebygge for unge gjennom en inkluderende skole og godt fritidstilbud.

LES: NY STJERNE I AP

– Arbeid er nøkkelen for å skaffe den enkelte det sosiale nettverket man trenger for å holde hodet over vannet i hverdagen. Derfor må vi fortsette å satse på barnehager og et inkluderende arbeidsliv med alternative løsninger for de som trenger det.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Venneslands svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Når jeg var liten lærte mamma meg å si ifra når noe var urettferdig. Og mest av alt føltes det urettferdig at jeg måtte være hjemme fra skoletur fordi vi ikke hadde råd til at jeg reiste. Det er noe som har vært med på å prege meg og mitt syn på hva det betyr å stå utenfor på grunn av at noen har satt terskelen for høyt til at alle når opp. Jeg har vært heldig, men jeg ser mange som opplever mye verre. Jeg valgte Arbeiderpartiet fordi jeg vil at barn av ressurssvake foreldre ikke skal få en fremtid som er preget av det. Da må samfunnet sammen ta ansvar og sørge for at man alltid kan drømme større enn hva bakgrunnen din skulle tilsi, og så må fellesskapet hjelpe deg å nå de drømmene.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– At tennene blir en del av kroppen. Det kan ikke være sånn at du dropper bedøvelsen fordi den koster penger, eller lar være å oppsøke tannlege når tanna verker fordi man ikke har råd. Ingen skal måtte ta opp lån for å betale en helseregning er prinsippet i velferdsstaten, og da har Arbeiderpartiet sagt at det gjelder også for tennene dine .

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– At de er enig i hvilken retning vi vil styre Norge, mot mer fellesskap – ikke mindre!

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– SV og Sp.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Frp og Høyre.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 06 1,92 kr
Dyrest kl. 18 2,56 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %