NRK Meny
Normal

Lindesnes får kritikk for manglende rusoppfølging

Lindesnes kommune får kritikk for manglende organisering og oppfølging av rusmisbrukerne. Fylkeslegen mener blant annet kommunen ikke har god nok oversikt over rusmisbrukerne og behovene de har.

Assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen

Lindesnes kommune får kritikk blant annet for manglende oppfølging av rusmisbrukerne i kommunen. Her assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen.

Foto: Lars Eie / NRK

– Kommunen hadde ikke oversikt over omfanget av problematikken i kommunen, sier assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen til NRK.

– Ikke rutiner for kartlegging

I rapporten fra fylkeslegen i Vest-Agder er det beskrevet flere punkter som kommunen ikke følger. Blant annet var ikke rusmisbrukernes behandlingsplan oppdatert.

NAV og helsetjenesten var også lite kjent med hverandres vedtak. Det fantes heller ikke rutiner for å kartlegge eller følge opp rusavhengige etter løslatelse eller utskrivelse fra institusjon.

– Har en vei å gå

Helse – og omsorgssjef i Lindesnes kommune Jon Buestad sier følgende om kritikken:

– Vi mener at vi har et godt tilbud til rusmisbrukere, men vi ser at vi har en vei å gå når det gjelder å dokumentere det, sier Buestad.

Assisterende fylkeslege sier at den manglende oppfølgingen foreløpig ikke har ført til alvorlige konsekvenser.

– Vi har ingen konkret sak på at dette har fått konsekvenser for den enkelte, sier Hagerup-Jenssen.