Normal

Lindesnes

Norges sørligste kommune har i mange når ligget i nedre skikt på statistikkene over levekår og likestilling. Dette ønsker politikerne å gjøre noe med.

Det merkes en optimisme i kommunen og symbolet på det er faktisk den nye Spangereid-kanalen.

Den representerer arbeidet med å gjøre Lindesnes til en attraktiv bolig- og fritidskommune.

Satsing på boliger, fritidseiendommer og næringsliv fører til press på arealbruken i Lindesnes. Dette kan bli det største politiske stridstema i valgkampen.

Stor enighet

Skjønt strid og strid, fru Blom. Lindesnes har i alle år vært preget av stor politisk enighet. Det er ikke de store kontroversene og Høyre og KrF har hadde kontrollen med det meste. Det ventes at det fortsetter slik.

Det er enighet om at en av de største utfordringene kommunen har er å skaffe nok sykehjemsplasser og folk til å jobbe der. Nytt sykehjem er vedtatt, diskusjonen er hvor. Det er også enighet om at noe må gjøres med Lindesnes ungdomsskole, diskusjonen er hva.

Likestilling

Lindesnes har opprettet eget likestillingsutvalg som arbeider for å få flere kvinner inn i politikken og inn i lederstillinger. Samtidig arbeides det med problemene knyttet opp mot at mange kvinner arbeider i deltids-stillinger.

Politikerne er klare over at kommunen ligger lavt på likestillings-statistikken, og trives ikke særlig med det. Noen partier har tatt tak i dette, og har satt kvinner som listetopper til årets valg.

Javel statstråd?

Et artig poeng i valget i Lindesnes er om tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen kommer med i kommunestyret. Har var ordfører da han ble stortingsrepresentant, og ble senere helseminister i Bondevik I-regjeringen og næringsminister i Bondevik II.

Nå er han på siste plass på Høyres liste, men ved lokalvalg er det lov å kummulere. Lukter vi en durabelig tilbakekomst i kommunepolitikken?