Lindeberg vil ha nytt fengsel i Lillesand

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, mener nytt fengsel i Lillesand vil være det beste for landsdelen.

Kirsten Lindeberg

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, mener det mest effektive for politiet vil være plassering av nytt fengsel i Lillesand.

Foto: Terje Sellevold / NRK

– Siden det nå virker som om politikerne har bestemt seg for at det skal bygges ett fengsel i Agder, bør det ligge midt i politidistriktet, slik at det blir kortest mulig reisevei fra alle deler av distriktet, sier Kirsten Lindeberg.

Hun peker på at geografisk plassering i Lillesand ble anbefalt så tidlig som i 2005.

Fengsel

5. mai skal det etter planen vedtas hvor det nye fengselet på Sørlandet blir plassert.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Nylig ble det klart at Agder får kun ett fengsel, og ikke flere som det tidligere har vært ytret ønske om. Fengselet på Sørlandet skal ha en kapasitet på 250 innsatte, og skal finansieres gjennom et såkalt OPS (Offentlig Privat Samarbeid).

5. mai skal Stortinget etter planen avgjøre beliggenhet for det nye fengselet. Lillesand, Mandal, Evje og Hornnes, Hægebostad, Vennesla, Froland og Søgne har alle signalisert interesse for å bygge fengselet.

– Min klare anbefaling

Politimesteren mener infrastruktur er et viktig argument. Lillesand ligger mellom Kristiansand og Arendal som har hovedseter for både domstol og politi.

– Det er mange gode kandidater. Når jeg likevel mener at Lillesand skiller seg ut, og er min klare anbefaling, så er det først og fremst basert på faglige vurderinger, sier Lindeberg.

Politimesteren peker blant annet på at Kristiansand er den største byen på Sørlandet og at det derfor begås mest kriminalitet her. For å unngå lange transportetapper, mener hun plassering i Lillesand vil være gunstig.

– I Kristiansand tingrett behandles flest saker. Skal vi kunne være effektive, blant annet unngå tids- og arbeidstap i forbindelse med transporter, samtidig som vi skal ta hensyn til rehabilitering, progresjon og tilbakeføring til samfunnet, må det nye fengselet ligge i nærheten av der den tyngste kriminaliteten skjer, mener Lindeberg.

– Nærhet til pårørende

På samme måte mener hun nærhet til pårørende for flest mulig innsatte taler for plassering nær de største byene.

– De innsatte ønsker også i større grad enn tidligere å ta utdanning under soning. Her er nøkkelen knyttet opp mot utdanningsinstitusjonene. For innsatte vil det også være av betydning at det er nærhet til pårørende, eget miljø, helse og NAV, sier Lindeberg.