Lillesand hedres

Lillesand kommune er tildelt Norsk Presseforbunds første åpenhetspris, Flaviusprisen.

Arne Thomassen
Foto: NRK

Prisen ble overrakt ordfører Arne Thomassen på vegne av Lillesand kommune på det første Åpenhetstinget, som ble arrangert i dag.

- Det å få en slik pris betyr mye, både for ansatte og politikere i Lillesand kommune. Det er motiverende for vårt videre arbeid, sier Thomassen til Dagens Medier.

I sin begrunnelse trekker juryen særlig frem fire punkter.

De ansattes rett til å ytre seg er tydelig dokumentert i kommunens retningslinjer. Kritiske tilbakemeldinger fra ansatte ønskes velkomment. Lillesand kommune er en foregangskommune når det gjelder bruk av data og IKT, og meroffentlighetsprinsippet ligger tydelig til grunn i kommunen.

- Jeg ser ikke bort fra at vi fikk noen ekstra stemmer ved valget for vår innsats for åpenhet i forhold til publikum, sier Høyre-ordføreren fornøyd.