Lillesand dårligst på lærlinger

Lillesand er den kommunen i Aust-Agder som har færrest kommunale lærlingplasser.

Kommunen har bare én lærling per 1000 innbyggere.
Til sammenligning har Vegårshei 3,9 lærlinger per 1000 innbyggere.

Lillesands ordfører Arne Thomassen vil ta tak i situasjonen.

– Vi må minst doble antall lærlinger, sier han.

Arne Thomassen
Foto: Svein Sundsdal/NRK