Lillesand bystyre støtter Justøyfamilien

Bystyret i Lillesand gir Justøyfamiliens bibelcamping medhold i klagen på restriksjonene som ble innført ved campingen i fjor. Vedtaket var enstemmig.

Justøyfamiliens bibelcamping

Justøyfamiliens bibelcamping i Lillesand må foreløpig forholde seg til lydrestriksjoner gitt av fylkesmannen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Da enkelte hyttenaboer til Justøy bibelcamping i flere år klaget på støy, innførte Fylkesmannen restriksjoner for lydbruk på campingplassen. Justøyfamilien klaget på begrensningene de fikk, og onsdag ga bystyret den støtte:

«JFC's klage tas til følge. Søknad om program for sommersesongen 2017 innvilges. Møtevirksomhet tillates innenfor den lydgrense som er definert i notat fra Sinus».

Sinus er et firma som har målt lydnivået ved bibelcampingen. Ifølge Lillesandsposten ligger lydnivået fra møtene godt under grenseverdiene.

Ordfører Arne Thomassen (H), mener restriksjonene var alt for strenge.

– Jeg synes det er urimelig med tanke på at campingplassen har holdt på i over femti år.

Justøyfamiliens bibelcamping har i årevis holdt møter og konserter i møteteltet på plassen. Få dager før fjorårets sommerprogram skulle starte, fikk imidlertid ledelsen beskjed om at de måtte forholde seg til restriksjoner innført av Fylkesmannen.

Campingplassen kunne bare benytte lydanlegg ved 20 arrangementer på kveldstid fra 24. juni til 30. juli. Seks av disse kunne inneholde musikk. Det var ikke lov å bruke lydanlegg på fredager og lørdager.

Lydbord på Justøy bibelcamp

Det er bruk av lydanlegg og mikrofoner på Justøyfamiliens Bibelcamping som er stridens kjerne.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Kunne ikke holde møter i teltkirken

Dette fikk konsekvenser.

Hanne Risvold

Leder av programkomiteen på Justøyfamiliens Bibelcamping, Hanne Risvold.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Når vi ikke hadde lov til å bruke lyd hverken på tale eller sang fredag og lørdag hele sesongen, kunne vi ikke holde møter i teltkirken, sier programansvarlig ved Justøyfamiliens bibelcamping, Hanne Risvold.

De måtte da holde møtene i Lillesand kirke, noe som slett ikke var greit for barnefamilier som har kommet for å være på en campingplass.

Ifølge Risvold ble Fylkesmannens vedtak fattet på grunn av klage fra to personer.

Vakte sterke reaksjoner

At campingen, som har vært i virksomhet siden 1964, nå måtte innskrenke lydbruken, vakte sterke reaksjoner.

Bl.a. flere stortingspolitikere kom på besøk. KrF-leder Knut Arild Hareide sa at han mente Fylkesmannen hadde gjort en svært dårlig vurdering.

– Programmet varer fra klokka 11 til 12 på formiddagen, og fra klokka 19.30 til 21.00 om kvelden. Det går ikke ut over nattesøvnen til folk, sa Hareide til NRK i fjor.

Knut Arild Hareide, Hanne Risvold og Arne Thomassen

Både KRF-leder Knut Arild Hareide og ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), er uenig i Fylkesmannens avgjørelse. Her står de på hver sin side av leder av programkomiteen på Justøyfamiliens Bibelcamping, Hanne Risvold.

Foto: Siv Kristin Sællmann/NRK

– Kan trekke ut i tid

Ordfører Arne Thomassen sier at det så langt ikke har vært mulig å diskutere og forhandle om Fylkesmannens avgjørelse. Han håper bystyrevedtaket og campingplassens klage vil føre til at Fylkesmannen lemper på kravene.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl gir ikke noe entydig svar på om bystyrevedtaket betyr at Justøyfamiliens bibelcamping nå kan gjennomføre sommerprogrammet etter planen.

– Nå må vi avvente eventuell klage og vurdering, skriver han i en sms til NRK.

– Vi har ikke vurdert vedtaket, men regner med at de har en god dialog med naboene, skriver Ytterdahl.

Justøy bibelcamping

Det har vært drevet bibelcamping på Justøya i mer enn 50 år.

Foto: privat