Hopp til innhold

Sørlandsprosjekt får årets likestillingspris

Prosjektet «Likestilt arbeidsliv» har sikret Agder likestillingsprisen fra YS, for første gang i prisens 30 år lange historie.

Likestilt arbeidsliv aktører

De som er med på prosjektet «Likestilt arbeidsliv» er Dyreparken, NorgesEnergi, Kristiansand kommune, IKEA Sørlandet, Sørlandets sykehus HF, Hennig-Olsen is, Mandal kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Avigo AS, Fædrelandsvennen, Kvinesdal kommune, Agder Energi, og Sparebanken Sør.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland / Likestilt arbeidsliv

– Det var en veldig hyggelig gest og anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort i prosjektet, sier Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Med 14 andre aktører er Kristiansand kommune en del av prosjektet «Likestilt arbeidsliv» som har gått over to år.

Mulig nasjonalt

Harald Furre

– Det er hyggelig å bli belønnet med en pris, sier ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Agder.

Offentlige og private virksomheter som deltar kan sertifiseres for arbeid med likestilling og mangfold.

– Mange, blant annet Likestilling- og diskrimeringsombudet, har påpekt at dette kan være et mulig nasjonalt pilotprosjekt, sier ordfører Harald Furre.

Som en del av prosjektet har Kristiansand kommune har blant annet arrangert en festival kalt «En by for alle», og startet et prosjekt for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen.

Det forteller Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsrådgiver Toril Hogstad.

– Vi jobber også med å forebygge seksuell trakassering, samt tilrettelegging og kompetanseheving av oss som jobber i kommunen og møter innbyggerne, slik at vi vet hvordan vi skal møte dem på best mulig måte.

Hogstad sier at likestilling virker inn på levekår, kriminalitetsforebygging og folkehelse.

– Før forbandt en likestilling med sinte «rødstrømper» som brant bh-er, nå er det en anerkjennelse av at likestilling er en fordel for alle.

 • Disse er en del av «Likestilt arbeidsliv»: Dyreparken, NorgesEnergi, Kristiansand kommune, IKEA Sørlandet, Sørlandets sykehus HF, Hennig-Olsen is, Mandal kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Avigo AS, Fædrelandsvennen, Kvinesdal kommune, Agder Energi, og Sparebanken Sør.
Toril Hogstad

– Alle skal være inkludert i Kristiansand kommune, uansett kjønn, etnisitet, religion, kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering, eller kjønnsidentitet, sier LIM-rådgiver Toril Hogstad.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Likestillingsverktøy

YS sin likestillingspris har vært delt ut siden 1988 og formålet er å inspirere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling på alle plan.

Jorunn Berland

– «Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Foto: Jonny Syversen / YS

– En flott og verdig prisvinner. Her jobber de med likestilling på en annen måte, hvor en opplever at likestillingen blir en naturlig del av virksomheten, og eierskapet til det å sette fokuset på likestilling blir tydeligere, sier YS-leder Jorunn Berland.

Prosjektansvarlig Helle Mellingen, er primus motor bak «Likestilt arbeidsliv».

– Det er virkelig stort, det setter vi stor pris på. Det er noe med å bli lagt merke til for et arbeid som har pågått over lang tid og som nå blir sett og verdsatt.

Mellingen forteller at bakgrunnen for prosjektet er at de så at det var behov for mer kunnskap og systematikk i likestillingsarbeidet.

– De fleste bedrifter ønsker å ha en likestillingsprofil og gjøre det rette, men de trenger mer konkrete verktøy. Det har de fått i form av fagsamling med kompetanse og kriterier som de må følge.

Hun sier det ikke er noen tvil om at Agder har særskilte likestillingsutfordringer.

– Vi har jobbet lenge for å gjøre noe med det. Nettopp fordi vi scorer dårlig på noen av indeksene så har vi hatt mulighet til å virkelig ta tak. Vi synes det er på tide at Agder blir sett på en positiv måte, og ikke bare får negativ omtale i forhold til likestilling.

 • Prisen blir delt ut på YS-konferansen 30. oktober.
Helle I. Mellingen

Helle I. Mellingen, prosjektansvarlig for «Likestilt arbeidsliv», håper at prosjektet kan bli nasjonalt. – Jeg håper vi kan utvide etter hvert og jobbe på denne måten i flere landsdeler og at vi etter hvert kan bli en nasjonal sertifiseringsordning.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK
null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,77 kr
Dyrest kl. 09 1,12 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
 • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,5 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
  + 4,9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5,2 %