Lettelse hos rederiet

Lettelsen er stor hos JJ Uglands rederi i Vikkilen i Grimstad, etter at ni kidnappede, filippinske sjøfolk, ble satt fri fredag. Sjøfolkene ble tatt til fange fra Uglandskipet «Bonita» utenfor Vest-Afrika 2. november.

Lettelsen er stor hos JJ Uglands rederi i Vikkilen i Grimstad, etter at ni kidnappede, filipinske sjøfolk, ble satt fri fredag. Sjøfolkene ble tatt til fange fra Uglandskipet Bonita, utenfor vest-Afrika, den 2. november.