Leteaksjon etter savnet kvinne
Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK