Lek skal lære barn om flått

En tredjedel av dem som blir flåttsyke er barn. Nasjonalt flåttsenter lanserer nå en dans som lærer barn og unge om flått og flåttsmitte. Les mer her.

Hver tredje som blir syke av flåttbitt, er barn. På Hellemyr skole i Kristiansand danser barna for å lære hvordan de skal unngå å bli smittet.