Hopp til innhold

Lei skjenke-mas fra Hove

Rådmannen i Arendal er tydelig irritert over at Hovefestivalen nok en gang søker om skjenkebevilling til klokken tre på natta.

Konsertglede på Hove

Til tross for flere avslag søker Hovefestivalen også i år om skjenkebevilling til klokken tre på natten – en time lenger enn øvrige skjenkesteder i kommunen. Rådmannen råder politikerne til å si nei – igjen.

Politikerne i Arendal skal igjen diskutere skjenking av alkohol på Hovefestivalen.

Gang på gang søker Hove Republic AS om å skjenke til klokka tre, selv om det er avslått hver gang. Rådmann Harald Danielsen skriver:

– Også i år søkes om utvidet skjenketid. Rådmannen vil vise til at dette er avslått hver gang under henvisning til likebehandling med kommunens øvrige skjenkesteder. Festivalen bør ta til etterretning at dette er avgjort på prinsipielt grunnlag tidligere, og det foreligger ingen grunn til å endre denne holdningen. Rådmannen anbefaler ikke utvidet skjenketid.

Nytt i år er det at Hovefestivalen søker om skjenkebevilling i hele ti dager.

Festivalen går i tidsrommet 28. juni til 3. juli, men Hove vil ha tillatelse fire dager før start, fra 24. juni. Det blir understreket at det før festivalstart kun skal skjenkes på en personalfest.

Rådmannen synes dette er en dårlig ide og ber politikerne si nei.

– Det er høyst uklart hvorfor det søkes om «festivalbevilling» flere dager før festivalen åpner. I den grad festivalen ønsker å arrangere fest for ansatte før festivalen åpner, må det søkes egen skjenkebevilling for dette arrangementet. Denne søknaden må behandles på vanlig måte uavhengig av festivalens skjenkebevilling, skriver rådmann Harald Danielsen.

Politikerne i Arendal skal diskutere saken i formannskapet om en uke.