Legionella på bo- og omsorgssenter

Bare ni måneder etter at to beboere ved Solhaug bo- og omsorgssenter i Arendal døde av legionella, er bakterien oppdaget ved et annet bo- og omsorgssenter i kommunen.

Nyskogen bo- og omsorgssenter

Nyskogen bo- og omsorgssenter. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Legionellabakteriene ble oppdaget i en vannprøve fra Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy.

Det var Agderposten som først meldte om saken.

Ifølge kommuneoverlege Erik Werner har man bekreftede prøveresultater på at ingen personer er smittet.

– Vi har testet alle beboerne. Svarene har vi fått og ingen er smittet, sier Werner til NRK.

Livsfarlig

I januar døde to personer etter et legionellautbrudd ved Solhaug bo- og omsorgssenter i Arendal. Werner tror kommunen har avverget et nytt sykdomsutbrudd med funnet som nå er gjort.

– Funnet er et resultat av de rutinemessige kontroller kommunen gjennomfører på alle institusjoner etter episoden vi hadde for under ett år siden, og har avverget at noen ble syke, sier han.

Nå stenges avdelingen hvor funnet er gjort.

– Vi stenger av hele avdelingen og gjennomfører endra flere kontroller på de andre dusjene og badene som ligger i samme bygg og avventer resultatene av disse, sier Werner.

Overrasket

Erik Werner

Kommuneoverlege Erik Werner er overrasket over funnet, som skjer bare ni måneder etter forrige legionellautbrudd.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Kommunen har hatt systematiske kontroller etter hendelsen i januar, men kommuneoverlegen er overrasket over at det kommer et nytt funn av legionella etter så kort tid.

– Det er litt overraskende at vi nå finner dette igjen. Vi må nå ha en større gjennomgang av hele systemet, sier Werner.

– Hva gjør dere i forhold til andre institusjoner i kommunen?

– Vi opprettholder samme kontrollregime. Denne episoden viser at vi klarer å være i forkant av eventuell smitte, sier Werner.