Legger ned fiskerikontor tross politiske protester

Fiskeridirektoratet fastholder at lokalkontoret i Kristiansand skal legges ned tross protester fra politikerne i byen. Større regioner og færre kontorer gir et sterkere fagmiljø, mener fiskeridirektøren.

Fiskebåter

Politikerne i Kristiansand mener Fiskeridirektoratets lokalkontor i Kristiansand er viktig for fiskerinæringen i landsdelen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fiskeridirektoratet har besluttet å legge ned lokalkontoret i Kristiansand innen 1. januar 2017 og mener det er nødvendig med større regioner og færre lokalkontor for å samle kompetansen og oppnå et mer spesialisert fagmiljø.

Kristiansand kommune er kritisk og mener det lokale fiskerikontoret er viktig for hele fiskerinæringen på Sørlandet.

Politikerne har bedt om en redegjørelse i saken og fiskeridirektøren fastholder at kontoret legges ned.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Jeg er enig med politikerne i at fiskerinæringen og sjømatnæringen er viktig både for Norge og langs Skagerrak-kysten. Men jeg er overbevist om at Fiskeridirektoratet skal løse oppgavene med den nye organiseringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til NRK.

En totalvurdering

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har evaluert Fiskeridirektoratets virksomhet og anbefalt en omorganisering.

Antallet regioner er vedtatt redusert fra sju til fem og åtte lokalkontor i landet, deriblant Kristiansand, blir lagt ned.

I region sør mener Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for to kontorer øst for Egersund og etter en totalvurdering er det besluttet å legge ned Kristiansands-kontoret og beholde lokalkontorene i Kopervik, Egersund og Fredrikstad.

Kritisk til nedleggelsen

Politikerne i Kristiansand diskuterte saken før sommeren og stiller seg uforstående til nedleggelsen.

Fiskerinæringen er en viktig næring på Sørlandet og lokalkontoret har en strategisk beliggenhet i forhold til fiskerinæringen i landsdelen og i forhold til fisket som foregår i Skagerrak, heter det i «klagebrevet» som ble sendt fiskeridirektøren.

Vest-Agder står for 50–70 prosent av selskapet Skagerakfisk sin førsteomsetning og utgjør hovedparten av omsetningen i region sør.

Lokalkontoret til Fiskeridirektoratet i Kristiansand har en strategisk beliggenhet i forhold til fiskerinæringen som kontoret skal betjene, hevder Kristiansands-politikerne.

Gir ikke opp kampen

Harald Furre

Ordfører Harald Furre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Harald Furre (H) sier til NRK at han ikke gir opp kampen selv om han innser at det kan bli vanskelig å få endret nedleggelses-vedtaket.

– Det vil være krevende, men vi tar nå opp saken med Nærings- og fiskeridepartementet etter svaret vi har fått fra fiskeridirektøren. Saken har også vært tatt opp i Stortinget og fiskeriministeren har svart og det virker fastlåst. Men vi har fått innspill fra Fiskerlaget Sør som er kritiske til å legge ned kontoret i Kristiansand og vil følge opp saken videre, sier Furre.

– Nedleggelse er faglig forsvarlig

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier vedtaket om nedleggelse står fast.

– Jeg er overbevist om at Fiskeridirektoratet skal være i stand til å ivareta våre oppgaver og gi den servicen til næringsaktører og andre som er nødvendig, sier hun.

Hun mener det er helt nødvendig at direktoratet vurderer virksomheten opp imot de ressursene man har tilgjengelig.

– Nedleggelse av kontoret i Kristiansand er fullt ut faglig forsvarlig, avslutter Holmefjord.