Hopp til innhold

Legevakten i Flekkefjord er for liten

Legevakten i Flekkefjord trenger mer plass. Men for å kunne bygge ut må kommunen samarbeide med Sørlandet sykehus.

Flekkefjord sykehus

Legevakten i Flekkefjord ligger på sykehuset i byen.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Grunnen er at legevakten og akuttmottaket ligger på samme sted. Driftsdirektør ved sykehuset, Per Torgersen ser positivt på et slikt samarbeid.

Per Torgersen

Driftsdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Torgersen,

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Det bør skje så fort som mulig. Vi er i gang med planene. Det har allerede vært ett møte i en felles prosjektgruppe og vi fortsetter utover høsten, sier han til NRK.

Må samarbeide

Plassproblemene på legevakten i Flekkefjord skal ha vart over lengre tid, selv om situasjonen ikke betegnes som dramatisk.

Det er kommunen som har ansvar for driften av legevakten. Akuttmottaket er derimot underlagt Sørlandet sykehus.

Disse to enhetene er samlokalisert. Dermed må utbyggingsarbeidet gjørs i samarbeid mellom Flekkefjord kommune og Sørlandet sykehus.

– Vi håper vi ganske raskt kan avklare hvordan vi skal løse dette problemet. Det har nok vært et behov for utvidelse i kommunen ganske lenge, sier Torgersen, som håper man kan komme i gang med utbyggingsarbeidet i løpet av et halvt, til ett år, sier Torgersen.

– Til fordel for flere

Torgersen tror en utvidelse av legevakten også vil slå positivt ut for akuttmottaket i kommunen.

– Jeg tror den typen samlokalisering er til fordel både for pasientene, sykehuset og kommunen, sier han.

Legevakten dekker flere kommuner vest i Vest-Agder i tillegg til noen av kommunene lengst øst i Rogaland.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Flekkefjord kommune i denne saken.