Legevakta satt under tilsyn

Fylkesmannen i Vest-Agder har åpnet tilsynssak mot Legevakta i Kristiansand etter en bekymringsmelding fra lege Georg Rigadis i Birkenes.

Legevakta i Kristiansand

Kristiansand legevakt blir satt under tilsyn av Fylkesmannen i Vest-Agder etter påstander om forhold som strider mot lovverket.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Som NRK tidligere har omtalt, slo legen alarm om forholdene tidligere i september. Nå ber fylkeslege Kristian Hagestad om at kommunen svarer på en rekke spørsmål knyttet til bekymringsmeldingen.

Ti punkter som bekymrer

– Den inneholder såpass mange forhold som vi finner det nødvendig å gå inn i, at vi har bedt helse- og sosialdirektøren om kommentar til ti nærmere spesifiserte punkter, sier fylkeslegen.

I den opprinnelige bekymringsmeldingen fra lege Georg Rigadis bemerker han blant annet at pasienter på legevakta som er kategorisert som hastepasienter, har ventetid opp til flere timer. Disse pasientene har normalt krav på å bli behandlet med en gang.

Opptil 6 timers ventetid

Kristian Hagestad

Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, vil ha svar på en rekke påstander om kritikkverdige forhold ved legevakten i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Pasienter som er kategorisert som "vanlige", har måttet vente i opptil 6 timer. Dette er blant de forholdene fylkeslege Hagestad ber om kommentarer på.

Dessuten ber han om forklaring på at antall konsultasjoner har økt i løpet av få år uten at kapasiteten er økt tilsvarende.

– Det går også på telefoner som ikke blir besvart, det går på fysisk mulighet til å ivareta taushetsplikt og pasientenes integritet, og det går noe på hygiene, i tillegg til fem andre punkter, sier Hagestad.

Vil ha svar på alle punkter

– Hvilke av punktene ser dere på som mest alvorlig?

– Vi har ikke gradert dette i alvorlighet, vi ser på summen, og vi vil ha fullverdige kommentarer til alle punktene vi har tatt opp, slår fylkeslegen fast.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Wenche Pedersen Dehli, sier at hun tar tilsynssaken på stort alvor.

– Stor forståelse for bekymringen

–Vi er kjent med forholdene på legevakta fra før, og vi har stor forståelse for de ansattes bekymring.

Vi har jo planlagt, og setter nå inn tiltak, både det bygningsmessige og når det gjelder bemanning, slik at vi får styrket legevakta, sier hun.

– Pasientene kan absolutt være trygge på at de får et medisinsk forsvarlig tilbud, men jeg forstår at de kan bli usikre og frustrerte over lang ventetid og prioriteringer som de kanskje ikke helt forstår.

Når det gjelder tilsynssaken, skal vi bidra til at alle opplysninger Fylkesmannen trenger kommer frem, og det er i vår felles interesse at denne saken blir belyst så godt som mulig, poengterer Dehli.

Frist til 14. oktober

Fylkesmannen har gitt helse- og sosialdirektøren frist til 14. oktober med å svare på spørsmålene.

Til NRK Sørlandet sa helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli den 16. september at det allerede er gitt klarsignal til ombygging og økt bemanning på legevakten.

På lengre sikt skal det legges fram en helt ny plan for tjenesten, står det i en pressemelding som ble sendt ut den gangen.

Kaotisk med pasienter og folk i håndjern

I klagen trekker Rigadis inn eksempler fra en helg han selv var på jobb på legevakten:

  • Det sto opp til tre pasienter i kø i gang levert inn med ambulanser uten at legen har fått melding på forhånd. Innlevering skjer ukoordinert.
  • Rapportene gis på gangen uten at pasientens integritet og lovkrav om taushetsplikt kan ivaretas.
  • I samme gangen leverer politiet inn pasienter/personer som kan være lagt i håndjern eller skal tilføres undersøkelser mht. kjøring i påvirket tilstand.
  • Denne gangen er ikke sjeldent bare å beskrive som kaotisk og svært ubehagelig å jobbe i med tanke på pasientene som utsettes for dette.
    Pasienter blir satt av uten at ambulansepersonell leverer muntlig rapport til vakthavende legen, mens framlagt dokumentasjon ikke er lesbar.
  • Pasienter som er kategorisert som hastepasienter og skal så behandles innen en time, har ventetid opp til flere timer.
  • Pasienter som er kategorisert som `vanlig´ må vente opptil 6 timer.
  • På skadestua var det synlige blodspor på flaskene med desinfeksjonsløsning.
  • Pålogging av sykepleierne i journalsystemet foregår uidentifisert. Det kan dermed ikke etterses hvem som ha logget seg inn i pas journal når ikke det dokumenteres i journal.

– En slik vakt, hvor man verken ha tid til å besøke en do eller ha pause og spise i fred er svært slitsom. Man går ikke fra en slik vakt med følelsen for å ha gjort en god jobb, skriver han.

Han påpeker videre at det må være noe feil med organiseringen, hvis tre erfarne leger og fem dyktige sykepleiere jobber på spreng og føler at de ikke ivaretar sine lovmessige og yrkesetiske forpliktelser.