Leger etterlyser bedre organisering av prøvetaking - frykter de blir koronasmittet

Fastleger mener prøvetaking av pasienter som kan være smittet med koronaviruset er for dårlig organisert. Nå vil de ha en endring.

Korona-testing

FRYKTER SMITTE: Fastleger i Arendal som har ansvar for å ta virusprøver av pasienter, frykter kommunens ordning vil føre til at flere blir smittet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er kommunene selv som avgjør hvordan prøvetakingen skal organiseres. Noen steder er det opprettet egne kontor der prøvene blir tatt.

Arendal kommune er en av kommunene der det er de ulike fastlegekontorene som står for prøvetakingen av pasienter som kan være smittet med koronaviruset. Det reagerer fastlegene på.

Dette bør foregå på en sentral enhet, sier tillitsvalgt for fastlegene Martin Runde.

Han mener det er flere ting som taler for en slik ordning.

– Det vil hindre at mulig smittede blandes med andre syke pasienter, samt minske risikoen for smitte generelt, sier han.

Runde frykter også at legene selv kan bli smittet.

– Hvis viruset smitter så lett som vi har sett og er så vanskelig å oppdage i tidlig fase, er det en stor risiko for at fastlegene blir eksponert. Hvis vi blir satt i karantene, kan store deler av primærhelsetjenestens kapasitet forsvinne.

– Ikke god nok kompetanse

Runde, som selv er fastlege ved Hisøy legesenter i Arendal, mener også at prøvene bør tas av helsepersonell med spesialkompetanse innen smittevern.

Han sier det vil sikre at testingen blir gjort på best mulig måte og at man får prøvesvar man kan stole på.

– Fastlegene har ikke har god nok kompetanse på dette, sier han.

Runde har nå bedt om et møte i samarbeidsutvalget i kommunen.

Telt for å teste koronavirus

Utenfor Aker legevakt i Oslo er det satt opp telt for å teste personer for koronavirus.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Vil diskutere med fastlegene

Overlege ved Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arendal og Froland, Preben Aavitsland, sier det i utgangspunktet er fastlegene som har ansvar for sine pasienter.

Han sier han vil diskutere fastlegenes innspill og forslag med dem.

– Vi skal prøve å finne gode løsninger, sier Aavitsland

Når det gjelder Rundes bekymring for videre smitte, sier han at folk som mistenker at de er smittet ikke bare skal troppe opp på venterommet, men ringe legen.

Selv mener han prøvetaking trygt kan skje fra et legekontor.

Det er det enkelte fastlegekontor som bestemmer hvordan prøvetakingen skal foregå. Noen tar prøver av pasienter mens de sitter i bil. Andre reiser hjem til pasienter.

Aavitsland er også uenig i at prøvene må tas av helsepersonell med ekstra kompetanse.

– Dette er noe enhver lege klarer, mener han.

Preben Aavitsland

Kommuneoverlege i Arendal og Froland Preben Aavitsland, sier han vil diskutere med fastlegene i Arendal.

Foto: epidemi.as

Håper på endring

Fastlege Runde mener det ikke ligger i noe avtaleverk at fastlegene skal bidra i beredskapssituasjoner som en pandemi.

Han håper møtet med kommunen vil avklare hvem som har ansvar for hva og at det blir en endring.

– Jeg håper kommunen også ser at befolkningen er best tjent med prøvetaking på en sentral enhet.

Han påpeker at dette også handler om ressurser.

Fornøyd i Kristiansand

I Kristiansand har de allerede ordningen fastlegene i Arendal ønsker.

Leder i allmennlegeutvalget i Kristiansand kommune Ole Petter Knudsen, er fornøyd med det.

– Kristiansand kommune var tidlig ute med å be fastlegene være med å vurdere siling av pasientene. Det ble tidlig opprettet et eget prøvetakingsmottak, sier han.

Han nevner også at det ble opprettet en egen «Koronatelefon» og at kommunen har tilgjengelige ressurser for helsepersonell som ønsker råd.

Korona-testing

Pasienter blir testet i biler på Asker og Bærum legevakt.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 10.07.2020
8965
Smittet
4
Innlagt
252
Døde