Legene bør tenke nytt

Legene bør holde tilbake på langtidssykemeldingene og bli flinkere til å tilrettelegge sykemeldingene i forhold til arbeidsplassen, mener Legeforeningen.

Skjema for sykmelding
Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Leder for Legeforeningen i Aust-Agder Astrid Helene Liavaag mener at legene må bli flinkere til å tilrettelegge sykemeldingene i forhold til pasienten og dens arbeidsplass.

- Vi må tenke på hva vi kan gjøre nå, i den tiden vi lever i. Legene må gå inn i en debatt om hvordan vi kan redusere sykefraværet på en best mulig måte.

- Så legene bør tenke nytt når det skal skrives ut sykemeldinger?

- Ja. Vi bør ta en individuell vurdering med hver pasient vi langtidssykemelder. På den måten kan vi se hva vi kan gjøre i forhold til dem i forhold til aktiv sykemelding, ved å komme fortere tilbake til arbeidsplassen sin.

- Betyr dette at folk som er innstilt på å få sykemelding, kanskje ikke får det i fremtiden?

- Man får en sykemelding, men kanskje ikke på den måten med fulltidssykemelding. Man får med det at man skal være i en aktiv sykemelding, altså at man er i konktakt med arbeidsplassen sin.

LO er positive

Elisabeth Haaversen

Leder i LO Vest-Agder, Elisabeth Haaversen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

LO-leder i Vest-Agder, Elisabeth Haaversen, ønsker initiativet hjertelig velkommen:

- Det synes jeg er veldig positivt. Legene må være med å ta et ansvar i forhold til det økte sykefraværet, men samtidig må også arbeidsplassen være med og ta ansvar. Forholdene må legges til rette for den syke, og der det er et stort sykefravær må man gå inn og prøve å finne årsaken, sammen med den sykemeldte. Dermed kan man foreslå tiltak som gjør til at den ansatte føler at forholdene er mer tilrettelagt.