Lege: – Skoler tar unødvendig stort hensyn til allergikere

Sykehuslegen vil ha slutt på strenge forbud mot fiskepålegg og nøtter på grunn av barn som er allergiske.

Tredjeklassingene Adriana, Helena og Ronja på Hånes skole.

MATPAUSE: Adriana, Helena og Ronja (f.v.) forteller at de er glade i å ha med seg frukt på skolen. Tredjeklassingene går på Hånes skole i Kristiansand. Skolen har tidligere hatt forbud mot enkelte matvarer det grunnet allergi.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Det er fullstendig meningsløst. Klassekameraters mat vil aldri kunne utløse sykdom hos en allergiker dersom de ikke bytter matpakker med andre elever, sier lege Sverre Steinsvåg ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Han er leder for legerådet i Norges astma- og allergiforbund, og professor i allergologi ved Universitetet i Bergen.

Legen reagerer sterkt på skoler som legger ned forbud mot matvarer grunnet allergi.

Sverre Steinsvåg

KRITISK: Lege og professor Sverre Steinsvåg mener det er viktig med god informasjon hvis en elev er allergisk, men anbefaler ikke å innføre matforbud.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Os barneskule utenfor Bergen er ett eksempel. I 2016 skrev Aftenposten om forbudet skolen innførte som følge av at en elev hadde fiskeallergi.

– Økende

Utdanningsdirektør Svein Ove Ueland i Kristiansand kommune sier det er opp til hver enkelt skole å ta hensyn til matallergi blant elever. Dette innebærer eventuelle begrensninger på hva andre barn kan ha med seg i matpakka.

– Opplevelsen vår er at dette er økende. Det er flere barn og elever som har alvorlige allergier som gjør at man må ta hensyn til og tilrettelegge for at de skal kunne delta i klasserommet, sier Ueland.

Svein Ove Ueland

SER FLERE TILFELLER: Utdanningsdirektør Svein Ove Ueland forteller at kommunen opplever en økning av tilfeller av alvorlig matallergi blant skoleelevene.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Ifølge Helsedirektoratet skal skoler og barnehager ha som hovedregel at de unngår forbud mot enkelte matvarer.

– Et forbud forutsetter at dette er helt nødvendig, og bør dokumenteres av relevant utredning i spesialisthelsetjenesten, skriver direktoratet på sine nettsider.

– Ubegrunnet frykt

Lege Sverre Steinsvåg forstår at foreldre kan bli engstelige hvis de har et barn med matallergi. Samtidig understreker han at denne frykten ofte er ubegrunnet.

– De samme barna reiser på turer med idrettslag og musikkorps. Der kan man ikke kontrollere hva andre spiser.

Hånes skole

KLARE REGLER: Hånes skole i Kristiansand hadde forbud mot fisk i en klasse for flere år siden, da det ble avdekket at en av elevene hadde sterk allergi. Slike forbud krever legeerklæring, sier rektor Inger Brit Elefsen Torsøe. Her med tredjeklassingene Alisa og Maiken.

Foto: Christina Cantero / NRK

Legen mener skoler bør bli flinkere til å informere i stedet for å legge ned forbud.

Han har ett klart råd:

– Dersom det avdekkes at en elev har en allergi kan man godt informere klassen om det. Men det blir helt feil å si at man ikke kan ha med seg den typen matvare på skolen.

Han får støtte fra Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Oslo universitetssykehus. De anbefaler heller ikke slike forbud.

– Barn med alvorlige allergier må følges tett så de gradvis lærer å mestre sin allergi i miljøer hvor de kan møte på allergenene, sier sykepleier Ingvild Gaare-Olstad ved senteret.

Hånes skole i Kristiansand hadde forbud mot fisk i en klasse for flere år siden, da det ble avdekket at en av elevene hadde sterk allergi.

Slike forbud krever legeerklæring, slår rektor Inger Brit Elefsen Torsøe fast.

– Dersom vi skulle ha innført et totalforbud, måtte det vært på bakgrunn av en legeerklæring som sier at eleven virkelig er såpass allergisk at de ikke kan være i samme rom med noen som for eksempel spiser fisk.

– Flere tror de er allergiske

En ny studie fra USA viser at bare halvparten av personene som trodde de var allergiske, faktisk var det. En lignende undersøkelse har blitt gjort blant barn i Norge, og resultatene stemmer med funnene som ble gjort i den amerikanske studien.

– At langt flere tror de er allergiske enn antallet som har fått det bekreftet fra legen, stemmer godt overens med det vi vet fra før, sier ernæringsfysiolog Christine Henriksen ved Universitetet i Oslo til Forskning.no.