Hopp til innhold

Lege dømt for ulovlig «journalsnoking»

En lege som var ansatt ved Sørlandet sykehus er idømt en bot fra politiet og en advarsel fra Helsetilsynet etter at han ulovlig «snoket» i journaler.

Sørlandet sykehus Kristiansand

I seks måneder hadde Sørlandet sykehus legen under oppsyn etter mistanke om snoking i journaler. Reaksjonen kom først da en berørt pasient i psykiatrien meldte fra.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Legen ble tidligere i år oppsagt ved Sørlandet sykehus da det ble oppdaget at han hadde gjort over hundre ulovlige søk over flere måneder i journaler som var hans arbeid uvedkomment.

Nå har politiet gitt han 10.000 kroner i bot etter at en av de berørte pasientene anmeldte legen. I tillegg har Helsetilsynet straffet han med en advarsel.

– Han har brutt loven ved at han har lest journaler til seks pasienter som han ikke hadde i behandling, sier fagsjef Aud Nordal.

NRK har vært i kontakt med legen, som ikke vil uttale seg om saken.

Sørlandet sykehus skal ha hatt legen under oppsyn siden oktober i fjor, men «snokingen» ble først grepet fatt i etter seks måneder da en av pasientene selv oppdaget hva som pågikk.

Legen er opprinnelig barnelege, men ved Sørlandet sykehus var han i spesialisering i psykiatri ved DPS Solvang.

Aud Nordal

Fagdirektør i Helsetilsynet, Aud Nordal, sier legen har brutt loven, og at en advarsel er en alvorlig reaksjon.

Foto: Helsetilsynet

– Dette er en streng reaksjon

Etter at legen ble oppsagt, meldte Sørlandet sykehus saken til Fylkesmannen for en vurdering av andre sanksjoner mot legen. Fylkeslegen har tidligere betegnet saken som alvorlig.

Helsetilsynet mener det ikke er grunnlag for å frata legen lisensen:

– Advarsel er en alvorlig og streng reaksjon, sier fagsjef Aud Nordal.

Hun sier advarsel er den mest brukte reaksjonen i «snokesaker», og at dersom legen blir tatt for nye forhold, vil straffen bli strengere.

Nordal sier det oppfattes som tungt for helseansatte å ha en hengende ved seg.

Pasient varsla etter barnefordelingssak

Det var en mannlig pasient i psykiatrien som meldte fra til sykehuset, etter at legen privat hadde frontet en barnefordelingssak på vegne av eks-kona. Mannen hevder legen brukte taushetsbelagte opplysninger om hans psykiske helse mot ham i saken. Dette er han ikke dømt for:

Helsetilsynet har ikke funnet det bevist at barnelegen har videreformidlet taushetsbelagte opplysninger, sier Nordal.

Legen har totalt gjort 109 ulovlige oppslag. Han ble oppsagt ved Sørlandet sykehus i mars i år.

Brev fra Fylkesmannen

En lege ved Sørlandet Sykehus så flere ganger i pasientjournaler han ikke hadde rett til å se i.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Sykehuset politianmeldte ikke

Nordal i Helsetilsynet sier det ikke er uvanlig at sykehuset selv politianmelder i slike saker.

Det har ikke Sørlandet sykehus gjort. Organisasjonsdirektør Nina Føreland er i Afrika, og kan ikke på stående fot svare på årsaken til at mannen ikke ble politianmeldt.

Hun har heller ingen spesielle kommentarer til at Helsetilsynet gir legen en advarsel, og ikke noen sterkere reaksjon:

– Vi tar bare Helsetilsynets reaksjon til etterretning.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,91 kr
Dyrest kl. 08 2,78 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %