NRK Meny
Normal

Kan måtte slakte dyrene

Det er 25 år siden det har vært så lav grunnvannstand i Agder og Rogaland som det er nå. Nå begynner bøndene å slite for å skaffe fór til dyrene sine.

Video Bonde ber omm nedbør

Halvar Bjerland ber nå om litt vann til avlingen sin, slik at han har fór til dyrene.

Halvar Bjerland har vært gårdbruker i 30 år. Bonden fra Songdalen i Vest-Agder kan ikke huske så dårlige forhold som det er nå.

– Jeg kan ikke minnes at det har vært sånn som nå. Det viser jo bare hvor tørt det er, sier Bjerland til NRK.

I følge Meteorologisk institutt har det aldri kommet så lite nedbør i mars, april og mai som i år: 68 millimeter mot normalt 232 millimeter.

Gresset gror ikke

Bjerland er svært fortvilet. Den veldig lave grunnvannstanden på Agder gjør at korn og gress knapt gror på bruket hans. Da får han ikke fór til dyrene sine.

– Det ser veldig dramatisk ut. I den første slåtten fikk jeg bare en tredjedel av den avlingen jeg pleier å få, sier Bjerland.

– Nå har jeg gødslet igjen og det burde ha stått gress 15-20 centimeter, men det er jo ingenting her. Det er mer brunt enn grønt, forteller han.

– Kritisk situasjon

Tørt gress

Tørt gress gjør at bonden må begynne på vinterfóret allerede nå.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Agders landbruksrådgiver Tønnes Hamar sier at situasjonen nå er kritisk.

– Vi nærmer oss et av de verste tørkeårene som vi hadde i 70-årene. Det blir jo lite fór til dyrene. Da må mange bønder gi buskapen vinterfóret allerede nå.

– Da blir det lite vinterfór igjen, og det er uklart hvor mange måneder fóret vil vare.

Kan måtte slakte dyr mot sin vilje

Gårdbruker Bjerland vurderer nå om han kommer til å tape så mye penger på tørken, at han må slakte noen dyr. Hvor mange, vil han helst ikke tenke på.

– Jeg vil ikke svare på det. Jeg håper at vi slipper det.

Tørt gress

Gresset på Halvar Bjerlands gård har ikke fått mye vann i år.

Foto: Håkon Eliassen / NRK