Normal

Lastebilnæringen har fått bomsjokk

Lastebilnæringen raser over nye bompriser på E18 i Aust-Agder. Rabattordningen er endret og bomavgiftene har dermed økt med opptil 80 prosent, sier regionsjef i NLF Reidar Retterholt.

Bomstasjon Lillesand

Lastebilnæringen er kritisk til en reduksjon i rabattordningene i bomstasjonene i Aust-Agder.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

I desember i fjor gjorde Vegdirektoratet et nytt takstvedtak for E18 Aust-Agderpakken som følge av krav i Eurovignettdirektivet.

Takstvedtaket innebærer fjerning av rabatt på 30, 40 og 50 prosent for tunge kjøretøy med lokal avtale og innføring av 10 prosent rabatt for alle tunge kjøretøy.

Endringene trådte i kraft 1. februar i år.

Dette rammer lokal lastebilnæring i Aust-Agder meget hardt, sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund for Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

Saken er nå klaget inn for Samferdselsdepartementet.

Næringsfiendtlig

Reidar Retterholt

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund for Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Retterholt mener det kraftige prishoppet i bomstasjonene er næringsfiendtlig.

– Hvis de ville ha vært næringsvennlige, så hadde man satt ned takstene slik at vi fikk samme totalpris som før, selv om rabattene er vesentlig endret, sier Retterholt.

Endringen i rabattsystemet gjelder kun for tunge kjøretøy med totalvekt over 3500 kilo, og lastebileierforbundet mener det er urettferdig at omleggingen spesielt skal gå ut over yrkestrafikken.

– Dette gjelder ikke privatbiler. Dette gjelder oss som må frem i trafikken. Det er vi som blir rammet og vi synes dette er veldig urettferdig. Vi burde ha fått passere bomstasjonene med samme pris som før, sier han.

– Hva blir konsekvensen av dette for dem som driver yrkestransport?

– Vi har sett på noen eksempler. Et lite selskap i Lillesand får cirka 500.000 kroner i økte kostnader. Og dette er et middels stort transportselskap. Andre vil få vesentlig dyrere bomutgifter, sier Retterholt.

Svekker konkurranseevnen

Retterholt fremhever også at dette vil svekke konkurranseevnen i forhold til de utenlandske transportselskapene.

– De utenlandske transportselskapene som ikke betaler bompenger, og de er det mange av, får ikke disse kostnadsøkningene. De kjører gratis som de alltid har gjort. Så forskjellene mellom norske og utenlandske transportører blir bare enda større, sier Retterholt.

– Hva gjør dere med dette?

– Nei, vi har jo klaget inn saken. I første omgang har vi ikke fått medhold, men vi vil kjøre saken videre og klage en gang til og se om vi kan få medhold. For vi synes at det er dypt urettferdig at dette igjen skal ramme næringstrafikk, sier han.

EU-bestemmelser avgjør

Ola Olsbu

Samferdselssjef i Aust-Agder Ola Olsbu.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Samferdselssjef Ola Olsbu i Aust-Agder sier til NRK at det er EU-bestemmelser som er bakgrunnen for endringene i bomtakstene for tunge kjøretøy.

– Det er vedtatt en EU-forordning som sier at vi må endre bomtakstene for de gamle bomstasjonene i Aust-Agder, sier han.

– Lastebileierforbundet er bekymret for økte kostnader. Hva tenker du om det?

– Ja, det er jo en konsekvens av vedtaket at det blir noe høyere takster, fordi det ikke lenger gis rabatt som tidligere, sier Olsbu.