Hopp til innhold

Lar rusavhengige slippe fengsel

Flere ferske dommer har gjort tunge rusmisbrukere slipper fengsel og i stedet fått en betinget dom. Blant annet endret Agder lagmannsrett omgjorde en dom fra tre måneder til 24 dagers betinget fengsel. I praksis betyr at den tiltalte slipper å sone.

– Dette er en kraftig nedjustering av straffenivået som knapt nok kjenner sidestykke i moderne strafferettshistorie, sier lagdommer Rune Bård Hansen.