Landssviket som splittet bygda

I den lille bygda Finsland svek 68 innbyggere Norge under krigen. Mange gjorde det for å få billig tobakk. Les saken her.