Hopp til innhold

Landets største trekirke går i oppløsning

Nye beregninger viser at det kan koste opp mot 60 millioner kroner å få kontroll på de omfattende skadene på Mandal kirke.

Det kan nå koste opp mot 60 millioner kroner å reparere Mandal kirke.

Det som begynte med en liten reparasjon for noen år siden, avdekket store skader på landets største trekirke.

– Vi har blant annet store utfordringer i det sydøstlige hjørnet. Der er det råteskader helt fra bunnen og oppover. Prøver viser at det fortsetter opp gjennom takkonstruksjonen og inn i tårnet, sier kirkeverge i Mandal og Holum menigheter, Øystein Ramstad.

Mandal kirke var det første monumentalbygget som ble reist i Norge etter 1814. Kirken som har 200-års jubileum om fem år, er fredet.

Vil koste mellom 50 og 60 millioner

Konstruksjonen med innmurt bindingsverk har gjort det vanskelig å oppdage de omfattende råteskadene.

Øystein Ramstad

Kirkeverge i Mandal og Holum menigheter, Øystein Ramstad, ønsker økonomiske bevilgninger over statsbudsjettet.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

I en rapport som ble lagt fram i fjor, ble det anslått at det ville koste 33 millioner kroner å utbedre skadene. Nå har prislappen kommet på mellom 50 og 60 millioner kroner. Det er for mye for kommunen, som allerede har gått inn med åtte millioner kroner.

Kirkevergen håper på å få penger over statsbudsjettet.

– Det er politikere sentralt som har bestemt at kirken skal fredes. Da må de også ta ansvar for å ta vare på den, sier Ramstad.

– En tøff kamp

Ifølge stortingsrepresentant og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Norunn Tveiten Benestad (H), er det kommunene selv som har ansvar for vedlikehold av kirkebygg.

Norunn Tveiten Benestad

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Norunn Tveiten Benestad (H).

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Mandal kirke

Mandal kirke har 200-års jubileum om fem år.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Hun tror det kan bli en tøff kamp å få bevilget penger over statsbudsjettet.

– Det er en vanskelig sak fordi det er mange kirker som har et stort vedlikeholds- og restaureringsbehov, sier hun.

Benestad bedyrer at hun vil jobbe sammen med Mandal kommune for å prøve å finne en løsning.

Ifølge henne er det lagt en strategi for hvordan man skal ivareta kirker bygd etter 1650 som har en kulturhistorisk verdi.

Stortinget har vedtatt en ramme for en rentekompensasjonsordning som vil hjelpe kommunene noe i slike saker.

Ekstraordinære utfordringer

Mandal kommune mener imidlertid at Mandal kirke har ekstraordinære utfordringer med skader som har vært vanskelig å oppdage på grunn av konstruksjonen.

I fjor ble det avdekket at stokker i konstruksjonen sluttet midt på veggen på kirka. De hadde gått i oppløsning. Noen er skiftet ut, men ennå er det mye som gjenstår.

Kirkevergen frykter for hva som kan skje dersom nødvendige utbedringer ikke blir gjort.

– Når det er så galt at reisverket blir borte, vil kirka før eller senere begynne å sige. Til slutt detter alt ned, sier Ramstad.

Mandal kirke

Det er funnet svært omfattende råteskader i Mandal kirke.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK