Lam gikk med åpent brudd på slakteriet: – Grov svikt

Mattilsynet mener å ha avdekket brudd på dyrevelferd hos slakter Jens Eide i Lillesand. Den prisbelønte slakteren svarer med advokat.

Skade på lam

Lammet hadde et åpenbart brudd.

Foto: Mattilsynet

– Det var åpenbart at dyret var for skadet til at det kunne leve videre, skriver Mattilsynet.

25. oktober fikk det velrenommerte slakteriet i Lillesand besøk.

I slakterifjøset ble det funnet et lam med et åpent beinbrudd. Mattilsynet ga pålegg om at lammet måtte avlives umiddelbart.

Vedtaket ble gjort med hjemmel i forskriften om nødavliving av dyr, det vil si «avliving av dyr som er skadet eller som lider av sykdom som er forbundet med store smerter eller lidelser».

Slakter Jens Eide

– Vi lever av tillit, sier slakter Jens Eide.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Grov svikt

Skaden var flere timer gammel da den ble oppdaget.

– Samlet viser dette en grov svikt i slakteriets ivaretakelse av dyrevelferd, skriver seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet.

Mattilsynet skriver også at gulvet i utebingen var så glatt av avføring at dyr kan skli og skade seg.

– Lammet som hadde åpent beinbrudd, har høyst sannsynlig brukket beinet i løpet av oppstallingen i utebingen, sier Osaland.

– Uenig i fremstillingen

Slakter Jens Eide mener fremstillingen ikke er riktig.

Beinbrudd på lam

Skaden på lammet ble dokumentert.

Foto: Mattilsynet

– Vi beklager det som har skjedd. Vi har slaktet i årevis, og en gang kan det skje noe galt. Men denne saken er skjevt fremstilt.

– Men det er tale om et lam som har sklidd i møkk og brukket beinet?

– Det omtalte dyret har aldri vært i den avdelingen. Lammet var skadet, men det ble satt til side i en egen sykebinge for å bli tatt hånd om. Detaljene, kommer vi tilbake til når vi skal svare Mattilsynet.

– Nattesøvnen forsvant

Eide sier at saken har vært en stor påkjenning.

– Den har tatt nattesøvnen min. For dyr skal ikke ha det vondt. At dyr går til slakt, er en kjensgjerning, men dyr skal ikke lide.

– Hvorfor har dere nå hyret advokat?

– Vi må belyse saken på en måte som er riktig. Det er vår rett og plikt.

Slakteribedriften Jens Eide

Slakteribedriften Jens Eide i Lillesand.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Ingenting å skjule

– Hva betyr saken for bedriftens omdømme?

– Vi lever av omdømmet. Vi har ingenting å skjule. Men dyrene har ikke har vært ute i den møkkete bingen. Uriktige påstander kan ikke bli stående.

– Jeg trodde vi skulle få belyse saken før den kom ut i offentligheten. Men vi skal leve med Mattilsynet, og Mattilsynet skal leve med oss. Og det skal vi gjøre på best mulig måte, sier Jens Eide.

Hanna Lunde i Dyrevernalliansen synes saken er bekymringsfull.

– Jens Eide slakteri profilerer seg på å sette dyreetikk i sentrum, men dette er åpenbart bare tomme ord. Saken tyder på at slakteriet har svært mangelfulle rutiner på flere områder, sier Lunde.

Eide har blitt framlagt kritikken fra Dyrevernalliansen, men ønsker ikke å kommentere den.

Denne artikkelen er etter publisering oppdatert med kritikk fra Dyrevernalliansen og tilsvar.