Lakseavtale gir praksisplasser

Fiskerimyndighetene har nå godkjent at Mowi kan ha 780 tonn laks ekstra i sine anlegg i Flekkefjord og drive konsesjonen i en 10-årsperiode, mot en økonomisk kompensasjon til Flekkefjord videregående skole, skriver Avisen Agder. Kompensasjonen skal brukes til å videreutvikle linjen for blå fag ved skolen og gjøre undervisningen mer attraktiv.