Lager ruser på låven

I Evje og Hornnes ligger en liten bedrift som produserer og selger fiskeutstyr på en helt spesiell måte.

John Løyland

John Løyland trakterer sin helt spesielle symaskin.

Foto: Stokkeland, Kai / Kai Stokkeland/NRK

Innfisk AS er ingen tradisjonell bedrift. Den tar sikte på å produsere fiskeruser for innlandsfiske.

På låven der produksjonen tar sted finnes symaskin, datautstyr, og netting med mer.

Spesialsymaskin

- Dette er vel hva man kaller en "spesial-symaskin", sier John Løyland, som driver bedriften.

Symaskinen er et viktig redskap i prosessen med å produsere fiskerusene.

- Prinsippene er de samme som for en vanlig symaskin, men den er er laget spesielt for å sy sammen nett, sier Gründeren.

Ruser er kort fortalt et redskap som brukes til å lokke fisken inn i et garn, hvor den ikke kan slippe ut igjen. De finnes i flere varianter; storruser, flyteruser, og kultiveringsruser.

- På midten av 90-tallet ble det et behov for en mer effektiv metode for innlandsfiske enn det tradisjonelle garnet, forteller Løyland. Det var slik han begynte å produsere de spesielle rusene.

- Jeg måtte eksperimentere en del før jeg fant en tråd som hadde en god nok kvalitet på sømmen, så den ikke rakner på sikt, sier Løyland. Tråden fant han imidlertid, og i dag har Innfisk AS kunder over hele landet.

De fremste brukerne av utstyret er utmarkslag og grunneiere som er interessert i å drive næringsfiske og å utnytte de store bestandene med matfisk som lever i forskjellige vann rundt om i landet. Løyland har også blitt kontaktet av enkelte sportsfiskere, men utstyret passer best til å fange mye på en gang.

- Jeg har blitt kontaktet av noen sportsfiskere, men de finner oftest ut at utstyret er for stort til deres bruk, røper han.

Sjøormruse

Også sjøormen i Seljordsvannet er blitt prøvd fanget med en spesialsømt ruse.

- Jeg slet litt da jeg fikk forespørsel om å lage en ruse for sjøorm-fangst, men jeg kom til slutt opp med en løsning. Når kundene kommer med ønsker om spesifikasjon på utstyret, så er det jo alltid kunden som har rett, mener mannen bak Innfisk AS.

Et av problemene for bedriften har vært mangelfulll bredbånds- og mobildekning i bedriftslokalet. Med kunder spredt over hele landet har denne mangelen bydd på problemer for firmaet.

- Lenge slet vi med at det i den ene enden av lokalet var Netcom som hadde dekning, mens det i den andre enden var Telenor, sier Løyland, før han tilføyer at det har bedret seg noe i det siste.

- Man kan uansett ikke gå rundt å irritere seg over det, for da blir det ikke gjort noe, fastslår John Løyland.

John Løyland

På denne låven produseres fiskerusene

Foto: Stokkeland, Kai / Kai Stokkeland/NRK

Les mer her: Innfisk AS