Lager ny festival

Roy Bjørnestøl og Trond Haugå har store planer for Setr Festivalen, som arrangeres for første gang i sommer på museumstomta i Byland. Festivalen skal få fram den gamle setesdalskulturen i nyskapende innpakning.

Roy Bjørnestøl og Trond Haugå er to av seks unge herrer som i sommer arrangerer Setr Festivalen på museumstomta i Byland.