Lager innsjø av sump

Etter mange års gjengroing skal Slevdalsvannet på Lista igjen oppstå som en idyllisk innsjø. Det vil etter planen skje i mars neste år, etter et omfattende og påkostet arbeid.

Slevdalsvannet naturreservat

Slevedalsvannet skal igjen fremstå som et vann, og ikke en «sump».

Foto: Tor Kviljo/Terrateknikk

I en vurdering av 300 våtmarksområder satte Miljødirektoratet Slevdalsvannet på Lista som førsteprioritet blant steder i Norge som trenger restaurering.

Slevdalsvannet har gjennom 18- og 1900-tallet vært forsøkt drenert flere ganger uten hell, og vannspeilet som tidligere var på mer enn 200 mål, er i dag redusert til kun to.

Kommunen har nå sett seg lei på det de kaller en overgrodd sump. I samarbeid med Miljødirektoratet skal den tidligere innsjøen igjen se dagens lys, blant annet ved å anlegge dammer og kanaler.

Koster over tre millioner

Fra Miljøvernavdelingen i Vest-Agder sier prosjektleder Eivind Hellerslien at de står foran et svært omfattende arbeid.

– I våre øyne er dette et veldig stort arbeid. Området er fuktig, og vi står overfor er et tjukt lag med organisk materiale med jord og røtter, sier han og forklarer at de må bruke utstyr spesielt tilpasset slike områder:

– Å gå inn der med gravemaskin og dumpere går ikke, sier Hellerslien.

Slevdalsvannet kart

Det skal etableres 3 dammer på til sammen 10 dekar i den sørlige delen av reservatet. Dammene skal bindes sammen med kanaler.

Foto: Kart / Fylkesmannen

Det spesielle oppdraget har en prislapp på 3,3 millioner, og det er hyret inn en entreprenør som skal utføre arbeidet. Et 15 meter langt mudringsfartøy på 20 tonn skal brukes i arbeidet med å åpne opp myra.

– Det er viktig at arbeidet gjøres på en skånsom måte, og vi har troen på at vi har kommet frem til den desidert beste måten å gjøre dette på, sier Hellerslien.

Jobber for å redde fuglelivet

Slevdalsvannet ligger på Lista i Farsund kommune, og har siden 2005 vært vernet som naturreservat.

Området har i alle år vært kjent for et rikt fugleliv, med over 200 registrerte fuglearter. Hellerslien sier fuglelivet har stor prioritet.

– Fuglelivet i området forandrer seg i takt med gjengroingen. Vi ser at flere hekkefugler har forsvunnet fra området etter hvert som det har blitt mer og mer gjengrodd. Vi har fått penger som skal legge til rette for fugleopplevelser ved at vi får utkikkspunkter rundt området. Her kan vi se inn for å studere fuglelivet i vannet, forteller han.

Miljødirektoratet ble i 2013 grunneier i Slevdalsvannet med en eierandel på 95 prosent. Og dersom alt går etter planen vil den påkostede innsjøen være på plass til våren.

Slevdalsvannet naturreservat
Foto: Tor Kviljo/Terrateknikk