NRK Meny
Normal

Lager ekstra skoleklasser for flyktninger

Minoritetsspråklige elever skal få egne innføringsklasser før de begynner på videregående skole. Det kommer frem i Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for neste år.

klasserom

Tre innføringsklasser før videregående opplæring skal opprettes i Vest-Agder neste høst.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vest-Agder fylkeskommune oppretter neste år tre ekstra skoleklasser for minoritetsspråklige elever i den videregående skolen.

Det er elever som ikke har norsk eller samisk som sitt morsmål.

Dette kommer frem i fylkesrådmannens forslag til budsjett for neste år.

– Innføringsklasser er et helt nytt tilbud som vi starter fra høsten 2016. Hensikten er å møte flyktninger med et godt tilbud som forbereder dem til videregående skole, sier Arly Hauge, fylkesutdanningssjef i Vest-Agder.

Gi dem en god start

Fylkeskommunens erfaring er at minoritetsspråklige bruker lengre tid, og at de færreste klarer å fullføre videregående opplæring. Dette er grunnlaget for å opprette de tre nye innføringsklassene.

– Vi tror at med å gi dem en god start, med et komprimert tilbud hvor vi legger vekt på det som er viktig for å kunne lykkes i videregående skole, så får vi flere som gjennomfører videregående, sier Hauge.

I innføringsklassene skal elevene få lære mer norsk og samfunnsfag, samt lære mer om videregående opplæring og hvilke utdanningsvalg man kan velge.

Arly Hauge

Arly Hauge er utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Foto: Svein Sunsdal / NRK

Det er planlagt tre nye klasser. En hver i henholdsvis Kristiansands-, Lindesnes- og Lister-regionene. ​Klassene er plassert til videregående skoler for at elevene skal få integrering, selv om innføringsklassene vil være kun for minoritetsspråklige.

– Vi tror det er klokt også å ha et tilbud der vi kan fokusere på det de trenger aller mest, slik at vi raskest mulig gjør elevene i stand til å begynne i ordinær videregående opplæring, sier Hauge.

Tre klasser i første omgang

Med den økende flyktningstrømmen er det usikkert om behovet for flere innføringsklasser vi øke. Fylkeskommunen samler nå tall på hvor mange flyktninger som har behov for dette tilbudet, og skal sammenligne dette med nye tall i mars.

– Hvis vi da ser at behovet er at det trengs flere klasser, vil vi ha en ny politisk behandling på dette på vårparten. Da kan vi øke klassene i forhold til det reelle behovet, sier Hauge.

Ordningen med innføringsklasser finnes allerede andre steder i landet, blant annet i Oslo og Vestfold.

Andre prioriteringer i budsjettet

Vest-Agder fylkeskommune la i dag frem budsjettet for neste år. I tillegg til de tre nye skoleklassene er det foreslått penger til:

  • Ny bybro i Flekkefjord. Med byggestart til neste år, skal den stå klar i 2018.
  • 200 millioner kroner til et bussanlegg på tomta der Kristiansand jernstøperi holdt til, kan stå klart i 2018.Fylkestinget har allerede bevilget 50 millioner kroner.

Under fremleggingen kom det også frem at Vest-Agder fylkeskommune ikke skal øke antallet lærlinger i egen virksomhet neste år. I år har fylkeskommunen økt antallet med 10, fra 35 til 45 lærlinger.