Lærer dataprogrammering: – Elevene må vite hvordan ting fungerer

Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle ungdomsskoler i Norge til å satse tungt på dataprogrammering. I Songdalen i Vest-Agder er de allerede godt i gang.

Lærer og elev ved datamaskin

Faglærer i programmering, Thomas Candasamy, instruerer Abdelrahman Abdelrahman på Songdalen ungdomsskole.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vi lever i et samfunn som blir mer og mer digitalisert. Da er det viktig å ikke bare bruke det som finnes, men å skape selv, sier lærer Thomas Candasamy.

Elevene må lære hvordan ting fungerer. Skal man alltid være avhengig av å leie inn folk når noe går galt? spør læreren retorisk.

Hva er koding?

Hva er koding? Se video.

Ungdomsskoleelevene i Songdalen og Finsland er de eneste i Vest-Agder som ble med i forsøket med dataprogrammering som valgfag. Utdanningsdirektoratet ønsker at skolen skal satse mer for at elevene skal bli bedre forberedt på å møte den digitale verden.

146 skoler i landet deltar i forsøksprosjektet.

– Veldig vanskelig

Etter bare fire valgfagstimer med dataprogrammering, er elevene ved Songdalen ungdomsskole klar for den første, store oppgaven: å skape sitt eget dataspill.

Abdelrahman Abdelrahman

Abdelrahman Abdelrahman lager sitt eget dataspill.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Abdelrahman Abdelrahman er elev i 10. klasse.

– Jeg skal bare laget et vanlig spill, en «flaksfugl».

– Er det vanskelig?

– Ja, veldig vanskelig, men jeg har lært litt.

I det nye valgfaget skal elevene blant annet lære hvordan datamaskiner og ulike dataprogrammer fungerer. Eksempler på oppgaver er å programmere egenutviklede roboter og å lage enkle dataprogram eller animasjoner.

Lærer og elev ved datamaskin

Dataprogrammering blir snart et vanlig fag i skolen, tror lærer Thomas Candasamy.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Matematikklærer

I Songdalen er det en matematikklærer som har gått i bresjen for undervisningen. Thomas Candasamy er faglærer i programmering:

– Jeg føler meg sikker på at dette blir et vanlig fag i skolen i løpet av kort tid. – Og det vil helt sikkert inngå i matematikkfaget.

Skolen skal også koble undervisningen opp mot teknologibedrifter i regionen.

Kevin Holen ved tastatur

Kevin Holen i 10. klasse.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Kevin Holen sitter ved datamaskinen og forklarer dataspillet han konstruerer:

– Eplet skal falle ned, og så skal fisken svømme vekk. Hvis du blir truffet, må du starte på nytt. Så tar vi tiden, og det gjelder å komme lengst.

Dataspill

Konstruerer dataspill.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Hvilken nytte kan du ha av dette?

– Det er mange jobber som krever at du kan programmering, sier Kevin.

– Viktig med tidlig innsats

Noroff Høyskole i Kristiansand tilbyr blant annet studier i datavitenskap. Rektor Ernst Sundt synes det er bra at digital kompetanse kommer inn i undervisningen allerede på ungdomsskolen.

Ernst Sundt 2

Rektor ved Noroff Høyskole i Kristiansand, Ernst Sundt, mener det er viktig med tidlig innsats i digital kompetanse.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Det er viktig å lære hvordan maskinene tenker! Dette blir sentralt i de fleste yrker fremover. Vi ser at ungdom på datapartyer kan mye om koding, og det er flott at skolen nå legger til rette for undervisning i dette.

Regjeringen startet forsøket med programmering som valgfag høsten 2016. Interessen var stor, og mange kommuner ønsket å være med. Derfor har regjeringen fra i høst åpnet for at alle kommuner kan få lov til å tilby valgfag programmering i perioden forsøket pågår.

Songdalen ungdomsskole

Songdalen ungdomsskole er en av de 146 skolene som ble med i forsøksprosjektet.

Foto: Asbjørn Odd Berge/NRK