Lærer bedre gjennom lek

Førskolebarn lærer bedre gjennom lek. Det slåes fast gjennom det såkalte Agderprosjektet. 40 barnehager i Agder har testet ut et nytt lekebasert opplegg.