Hopp til innhold

Vil dømme 44-åring til 11 års fengsel

Aktor mener drapet på den 66 år gamle stefaren grenser til overlagt drap og kaller drapet for «meningsløst og grufullt». Tiltaltes forsvarer mener derimot at straffen bør settes til åtte år som er minstestraffen for forsettlig drap.

Aktor, statsadvokat Dennis Danielsen

Rettssaken mot den 44 år gamle kvinnen startet tirsdag denne uken.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Statsadvokat Dennis Danielsen

Aktor, statsadvokat Dennis Danielsen, representerer påtalemyndigheten i saken der en 44 år gammel kvinne er tiltalt for forsettlig drap på sin stefar.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Aktor mener straffen i utgangspunktet bør settes til 13 år, men på grunn av formildende omstendigheter la han ned påstand om fengsel i 11 år under prosedyren torsdag.

Meldte seg selv til politiet

Drapet på Fevik i Grimstad skjedde 5. september i fjor. 44-åringen som er tiltalt for å ha drept sin stefar har erkjent straffskyld i retten. Hun hevder at den drepte 66-åringen hadde forgrepet seg på hennes to døtre og at dette var motivet for drapet.

Les også:

Aktor Danielsen sa i retten at noen av faktorene han mener er formildende er at 44-åringen selv meldte seg til politiet like etter at hun begikk drapet og at hun har gitt en uforbeholden tilståelse.

Minstestraffen for forsettlig drap er åtte år etter en lovendring i 2010, som skjerpet minstestraffen fra seks til åtte år. Normalstraffen for forsettlig drap er 12 år.

Men aktor mener også at drapet har en rekke straffeskjerpende omstendigheter og at det grenser til planlagt drap som har en øvre strafferamme på 21 års fengsel.

Meningsløst og grufullt drap

Kvinnen er også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. På drapsdagen hadde hun inntatt beroligende og smertestillende tabletter.

Danielsen mener drapet ikke bærer preg av at det ble begått som en impulsiv handling.

– Tiltalte hadde god tid til å veie for og imot i forkant av drapet. Hun fant frem kniven hun brukte og kjørte den lange veien til stefarens hus. Denne turen tar rundt 20 minutter, sa han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo

Tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, mener den 44 år gamle kvinnen bør dømmes til fengsel i åtte år som er minstestraffen for forsettlig drap.

Foto: Rebecca Trondsen

Han kaller også drapet for meningsløst og grufullt.

– Det er meningsløst fordi den drepte ikke utgjorde noen trussel. Han lå og sov da tiltalte startet med knivstikkingen. Dette er et drap begått mot en forsvarsløs person, sa aktor.

Han mener også at drapet er av grov karakter og sikter til de mange knivstikkene.

– Har ikke tatt nok hensyn til seksuelle overgrep

Tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, mener derimot at retten må dømme kvinnen til fengsel i åtte år, som er minstestraffen for forsettlig drap.

– Jeg mener straffen på 11 års fengsel som aktor har lagt ned påstand om, er altfor høy. Han har overhodet ikke tatt hensyn til de seksuelle overgrepene, sa han til NRK i etterkant av prosedyrene.

Hvordan reagerte tiltalte på aktors påstand?

– Hun synes også det er en streng straff. Hun har uttrykt anger i etterkant, også her i retten. Vi har diskutert de ulike straffealternativene, men en fengselsstraff på 11 år må jeg innrømme at jeg ikke har sett på som særlig aktuelt, sier Stallemo, som ikke vil svare på om de kommer til å anke dersom retten kommer frem til samme straff som aktor.

To års strafferabatt

Når det gjelder de påståtte seksuelle overgrepene som tiltalte hevder var motiver for drapet, mener aktor det er vanskelig for retten å ta stilling til disse påstandene.

Likevel mener aktor at tiltaltes forklaringer om seksuelle overgrep må anses som formidlende.

– Jeg mener at retten må legge til grunn at tiltalte var overbevist om at disse overgrepene mot døtrene har skjedd. Etter min mening må tiltaltes bedømmes ut ifra sine subjektive forestillinger uten at retten tar stilling til om overgrepene har funnet sted, sa Danielsen.

– Samlet sett mener jeg to års strafferabatt for overgrepene og tilståelsen er rimelig i denne saken, sier han.

Ber om oppreisning

Han minner også om at den drepte 66-åringen ble frifunnet for anklager om overgrep mot sine to stebarnebarn i en rettssak i Danmark i 2003.

Bistandsadvokaten som representerer den gjenlevende samboeren til den drepte 66-åringen og hans sønn, krever at de begge får en oppreisning på 150.000 kroner hver. I tillegg krever han erstatning for utgifter til begravelsen sønnen hadde som beløper seg til ca. 40.000 kroner.

Moren til tiltalte, som altså bodde sammen med den drepte 66-åringen i over 10 år, har ikke møtt i retten og ønsket ikke å forklare seg. Ifølge bistandsadvokaten, Pål Arne Eide, er bakgrunnen at hun ikke ønsker å møte datteren som er tiltalt for drapet på hennes tidligere samboer.

Det er sorenskriver i Aust-Agder tingrett, Anne Gro Aanonsen Kleven som er dommer i saken. Dommen i saken faller om ca. en uke.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Thriller da Elverum slo ØIF Arendal i cupfinalen

Vipers valsa over Molde i cupfinalen med ny scoringsrekord