Kvinnene skal få bygda til å leve lenger

Da Bygland kommune forstod at de scoret lavere på forventet levealder enn andre kommuner i landet, tok de grep og omfavnet kvinnene.

Ungdommen er klare til å innta håndballbanen i den nye idrettshallen.

Ungdommen er klare til å bringe bygda inn i fremtiden og de unge jentene er Byglands satsingsområde (Bildet er tatt i forbindelse med åpningen av ny idrettshall).

Foto: Line Oftedal Pedersen

– Ressursene ble satt inn i arbeidet med psykisk helse og rus, for jenter spesielt. De skal føle at de er gode nok, sier Kjersti Plathe, tjenesteleder for helse i Bygland kommune.

I februar 2016, presenterte Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil med oversikt over sosiale helseforskjeller i landet. Der kom Bygland kommune i Aust-Agder nest dårligst ut på levealder (se faktaboks).

Lavest levealder i Aust-Agder

Aust-Agder er blant fylkene med lavest levealder i landet. Aller lavest i fylket er Bygland kommune med et gjennomsnitt på 76,85 år, viser tallene fra Folkehelseinstituttet.

Kjersti Plathe

I Bygland skryter tjenesteleder for helse, Kjersti Plathe, av de unge kvinnene i kommunen.

Foto: PRIVAT

Folk på Vestlandet og i Akershus har lengst levealder.

Kjersti Plathe i Bygland legger vekt på hvordan de unge jentene har fått mer oppmerksomhet i kommunen.

– Vi har fått i stand en veldig god helsestasjonstjeneste med helsesøster, psykisk helse, rusforebygging og jordmortjeneste. De jobber alle med ungdommen, sammen med legene, understreker hun.

Torsdag la helsedirektør Bjørn Guldvog fram de siste oppdaterte helsetallene og opplysningene om vår helsetilstand.

Les også:

Helsedirektøren forventer endring

Tallene viser at 13.046 personer mellom 20 og 29 år er uføretrygdet. Det er dobbelt så mange som for ti år siden.

– Det er et alarmerende høyt tall, kommenterer Guldvog.

I de fleste tilfellene skyldes det psykiske problemer og adferdsforstyrrelser.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog om helsetallene og opplysninger om vår helsetilstand.

Opplysningene om vår helsetilstand avslører at frafallet i videregående skole er høyt.

– Vi har lenge vært opptatt av utdanning, men ikke sett hvor store konsekvenser det får for resten av livet, sier Guldvog til NRK.

– Hvorfor fører det til dårlige helse at man ikke fullfører videregående skole?

– Det er et tegn på at man ikke føler tilhørighet i det store samfunnet. Vi vet at dødeligheten er mye høyere blant dem med lav utdanning, sier han.

I Bygland kan de puste lettet ut, der er utdanningsstatistikken god.

– Vi har lite frafall i skolen, og det er jobbet mye for at ungdommen skal fullføre videregående opplæring, det er vi stolte av, sier Plathe.

Røykestopp og trening

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, trekker fram røyking som den viktigste enkeltfaktoren som påvirker dødelighetsstatistikken.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

I Bygland lå de høyere på listen med nye tilfeller av lungekreft, i rapporten fra 2016.

– Tallene viste at Bygland hadde flere kvinner som røykte og flere tilfeller av lungekreft enn landsgjennomsnittet. Røykevanene per i dag viser at ingen gravide oppgir at de røyker ved svangerskapskontroll, sier Plathe.

– I Bygland har dere tatt grep, hva råder du resten av landet til å gjøre?

– Helsestasjonene er gode, med flinke fagfolk som er lett tilgjengelige. Dessuten har vibygd en stor idrettshall slik at ungdommene holder seg aktive og i form, sier Plathe.