Kunstprosjekt om gjenfødelse

Fotograf Terje Abusdal har fått Aust-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend for 2018. I prosjektet «The Bardo», skal han finne fram til alle i hjembyga Evje som døde inntil 49 dager før han ble født og finne likheter mellom dem og ham selv.

Terje Abusdal
Foto: Marie Sjøvold