Kultursenter kan bli skrinlagt

Byggestarten av et nytt kultursenter i Flekkefjord er planlagt neste år, men finansieringen er langt fra i orden. Ett av alternativene er å skrinlegge planene.

Plan for kultursenter i Flekkefjord

En av plantegningene for kultursenteret i Flekkefjord. Senteret kan bli mindre fasjonabelt enn det er lagt opp til, eller i verste fall kan byggingen bli avlyst.

Foto: Helen & Hard arkitektkontor

Et annet er å kutte ned på innholdet i kultursenteret, som er tenkt å inneholde blant annet kulturskole, kino og konsertsal.

– Jeg er redd det ikke blir den storstua vi vil ha, og da er noe av vitsen borte, sier ordfører Jan Sigbjørnsen (H), før byggingen skal behandles politisk torsdag.

Mangler 17.5 mill.

Jan Sigbjørnsen

Høyreordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord. (Arkivfoto)

Foto: Lars Eie / NRK

Flekkefjord har en anstrengt økonomi, og private skal besørge 30 millioner kroner av den totale prislappen på 140 millioner for kultursenteret.

Men kronerullingen har hittil innbrakt kun 12.5 millioner kroner. Dermed mangler det 17.5 millioner.

Politikerne har tre alternativer: skrinlegge byggeplanene, kutte mer på bygget eller låne mer og selge unna kommunale bygg for å få inn 17.5 millioner kroner.

– Men jeg tror stemningen er at det er nå eller aldri for et kultursenter, og vi trenger det absolutt, mener Sigbjørnsen.

Tror på bygging

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Svein Hobbesland, tror formannskapet går for et kultursenter.

– Hvis en ser på hva en har og hva det vil koste å oppruste de eksisterende kulturinstitusjoner - mot hva en kan få, tror jeg ikke valget er vanskelig, mener Hobbesland.

Dagens bibliotek og kino er begge i dårlig forfatning, og det trengs dispensasjon fra Arbeidstilsynet for å være i noen av de kommunale byggene, forteller Hobbesland.

– Der må man mer eller mindre drive på dispensasjon for tiden, på grunn av inneklima og det miljømessige i bygningene, og ikke minst i forhold til adkomst, sier Ap-politikeren.

– Må investeres uansett

Diskusjonen om byggingen er fortsatt en het potet. Enkelte frykter økt eiendomsskatt og kutt i andre tilbud til innbyggerne dersom det blir kultursenter.

Ordfører Jan Sigbjørnsen ser at kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon.

– Vi har en anstrengt økonomi og det er ingen rik onkel som spytter inn penger her - men det er ikke lagt opp til at det skal være en veldig stor merkostnad for oss å drive dette.

– Vi driver tross alt kulturen i gamle bygg nå, og det koster å drive det der også. Lar vi være å bygge nytt, så koster det å oppgradere de byggene som er, for de gamle vi har holder ikke dagens mål for lokaler til kulturen, sier ordføreren.

Bystyret i Flekkefjord skal ta den endelige avgjørelsen senere denne måneden.

Video Kultursenter i Flekkefjord

VIDEO: Se plantegninger for kultursenteret.