NRK Meny
Normal

Kulturpengene i budsjettet

Kulturinstitusjoner i Aust-Agder får 18 millioner kroner neste år, mens kulturhuset Kilden og symfoniorkesteret i Kristiansand stikker av med mesteparten i Vest-Agder. Se oversikten her.

Statsbudsjettet

Det er avsatt 18 millioner kroner til kulturen i Aust-Agder neste år.

Foto: Sara Johannesen / Scanpix

Statsbudsjettet

Politikerne i Aust-Agder følger fremleggelsen av Statsbudsjettet på storskjerm.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Regjeringen foreslår en økning på en million kroner til Sørnorsk Jazzsenter neste år. Senteret vil til sammen få omlag 1,6 millioner kroner i statstilskudd.

Aust-Agder kulturhistoriske senter får økt tilskuddet med 500 000 kroner til 6,3 miilioner kroner og Setesdalsmuseet får 3,3 millioner kroner. Dette er også en økning på 500 000 kroner.

Aust-Agder:

 • Aust-Agder kulturhistoriske senter + 8,6 %. Får 6,3 millioner
 • Bokbyen + 46,9 %. Får 313 000 kroner
 • Designtreff Risør + 4,5 %. Får 209 000 kroner
 • Galleri Bomuldsfabrikken + 18,2 %. Får 1,6 millioner
 • Grimstad bys museer + 4,4 %. Får 1,25 millioner
 • Næs Jernverksmuseum + 4,4 %. Får 1,93 millioner
 • Risør kammermusikkfest + 16,7 %. Får 1,4 millioner
 • Sørnorsk Jazzsenter + 168,6 %. Får 1,59 millioner
 • Setesdalsmuseet + 18 %. Får 3,27 millioner.

Vest-Agder:

I Vest-Agder tikker de første pengene inn til det nye kultur- og konserthuset Kilden.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 25 millioner kroner til bygging av Kilden.

Rammen for det statlige tilskuddet er 408 millioner kroner.

Orkester og teater

I tillegg foreslår regjeringen en økning til Kristiansand Symfoniorkester med 3,4 millioner kroner, til om lag 36,5 millioner kroner.

Agder Teater AS får en økning på 1,5 millioner kroner til 17,6 millioner.

Regjeringen vil øke tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum med 0,3 millioner kroner for å frigjøre spillemidler i forbindelse med at den kulturelle skolesekken skal utvides til den videregående skolen.

Andre tilskudd

 • Opera Sør i Kristiansand + 500 000 kroner. Får 3,6 mill.
 • Nettsted for unge kunstnere- TRAFO.no + 150 000 kroner. Får 1,2 mill.
 • Assitejs barneteaterfestival + 110 000 kroner. Får 0,2 mill.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene, herunder Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter, med 3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er Porto Franco – Kristiansands kulturelle frihavn.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner. Blant disse er Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes.

Etter forslaget fra regjeringen vil det totale tilskuddet til kulturformål i Vest-Agder være på omlag 89,3 millioner kroner.

Dette er en økning på 10 prosent eller vel 8,1 millioner kroner i forhold til 2008.

Tilskuddet til Kilden kommer i tillegg til dette.