Kulturhus i Mandal

Det ser ut til å gå mot bygging av eit regionalt kulturhus i Mandal.

Buehallen Mandal
Foto: Frans Kjetså / NRK

Politikarane i den såkalla komite 2 i Mandal gjekk i dag tysdag samrøystes inn for å bygge kulturhuset som totalt skal koste 165 millioner kroner.

Ordførar Åse Lill Kimestad er glad for avgjerda i dag og seier at kommunen vonleg kan sleppe med utgifter på like over 60 millioner kroner etter sal av kontorbygg og eigendommer.

Bystyret tek den endelege avgjerda neste veke.