NRK Meny
Normal

Kritisk til strandsone-bygging

Lederen av byutviklingsstyret i Kristiansand er kritisk til at kommunen vil bygge boligblokker med "tean i tanga".

Hans Otto Lund
Foto: Svein A. Sundsdal / NRK

Byutviklingsutvalgets leder, Hans Otto Lund, mener Kristiansand Eiendom kunne ha gjort en bedre jobb i reguleringen av Ternevig og Flatholmen.

Han skjønner at både beboere og fylkesmann protesterer mot planene.

- Hansen og Olsen får ikke bygge i strandsonen og så kommer kommunen og skal bygge, ikke bare i 100-metersbeltet, men nærmest med "tean i tanga". Det er klart det blir reaksjoner, sier Lund.

Dårlig kvalitetssikring

Kristiansand Eiendom og plan- og bygningsetaten har brukt en del tid og penger på reguleringsplanen for Ternevig og Flatholmen. Saken har versert siden 2004, og blant annet har et arkitektfirma fått fra 100 000 til 150 000 kroner i premie for å ha vunnet arkitektkonkurransen. Lund setter spørsmålstegn ved pengebruken.

- Ja. For egen del må jeg si at det er litt merkelig når en vet at det er i et såpass kontroversielt område, mener Lund.

Han retter ikke kritikk mot saksbehandlingen. Den mener han er korrekt, men synes at valg av tomt burde vært kvalitetssikret bedre fra Kristiansand Eiendoms side.

Snubletråder

- Med alle de snubletråder som det legges opp til burde en veldig tidlig sett at prosjektet burde ha vært lagt et annet sted.

- Men ble ikke dette diskutert i byutviklingsstyret da saken ble behandlet?

- Jo, og det vi syntes var litt rart var at vi ikke hadde fått sterkere signaler fra fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det var et par uttalelser fra velforeningene, men de var veldig vage. Det var derfor vi vedtok å legge saken ut på høring, slik at vi kunne få innspill, sier Hans Otto Lund.