Kritisk til lignings-publisering

Strøm-trader Einar Aas fra Grimstad er kritisk til at Dagens Næringsliv har publisert ligningstall før skattelistene er lagt frem. – Det må ha skjedd en glipp hos skatteetaten for ligningstallene foreligger i oktober, sier Aas. Skatteetaten opplyser at de deler ligningsdata med flere samfunnsaktører etter hvert som oppgjørene er klare.